Доминанта

Петата нота в една седемтонална гама се нарича доминанта.

Доминантата на мажорната гама в До например е Сол.

Тази нота се нарича доминанта, тъй като в повечето често срещани седемтонални гами тази нота е най-изразеният хармоник на тониката (първата и основна нота), като се изключи самата тоника. В примера по-горе честотата на Сол в една октава по-високо е приблизително равна, в зависимост от настройката, на честотата на До умножена по 3. Така, Сол е най-близкия нечетен хармоник на До (най-близкия четен хармоник е просто До една октава по-високо).

Виж също:
Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.