Парче хедър на инструмента (на файл DLS)

Парчето хедър на инструмента в един файл Downloadable Sounds (DLS) съдържа броя на районите, номера на банката и номара на инструмента на един инструмент DLS.

Съдържанието на парчето хедър на инструмента е следното.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "insh"
размер 4 0x04 Размера на парчето минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера") (цяло число без знак)
райони 4 0x08 Броя на районите в инструмента (цяло число без знак)
банка 4 0x0C Номера на банката, към която този инструмент принадлежи (цяло число без знак)
инструмент 4 0x10 Номера на инструмента (цяло число без знак)

Парчето хедър на инструмента е част от парчето DLS инструмент. Един инструмент в DLS е сбирка от информация за това, как да се намерят някакви семпли уейв и как да се свирят тези семпли уейв. Терминът район се използва за парчето район в DLS: информация за това, как да се намери един единствен от семплите уейв и как той да се свири.

Един инструмент DLS може да е за перкусия или мелодичен. Един мелодичен инструмент в DLS, като например едно пиано, може да има най-много 16 района. Един инструмент за перкусия в DLS, като например един комплект барабани, може да има до 128 района.

Банката и инструмента се наричат мястото в MIDI (от англ., "MIDI locale"). Например, може да очакваме, че инструментът в банка 0 с номер 0 е пиано, защото това е първия инструмент в стандартните програми в MIDI program, които са банка 0.

По-точно, битовете от 0 до 6 в номера на банката са за непрекъснатата контрола 0 в MIDI (грубия избор на банка) и битовете от 8 до 14 съответстват на непрекъснатата контрола 32 в MIDI (прецизния избор на банка) (виж Съобщение Контрола в MIDI). Бит 7 не се използва и трябва да е 0. Битовете от 15 до 30 също не се използват и трябва да са 0. Най-горният бит, бит 31, определя дали този инструмент е мелодичен или за перкусия. Ако най-горният бит на номера на банката е 1, това е един инструмент за перкусия. Иначе, това е един мелодичен инструмент.

Виж също:
Формат Donwloadable Sounds (DLS)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.