Съобщение Смяна на Програмата в MIDI

Съобщението "смяна на програмата", казва на едно устройство MIDI, че в едно определено време някаква програма трябва да се избере за един от каналите в MIDI.

Това обикновено означава, че някакъв инструмент ще бъде избран за един от каналите в MIDI и че нотите, които следват, ще бъдат изсвирени с този инструмент. За някои устройства смяната на програмата може да означава нещо друго, като например избор на някакъв барабанен ритъм в един синтезатор на барабанни ритми.

Това съобщение принадлежи в категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.

Съобщението смяна на програмата в MIDI има два байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0xC0 и 0xCF. Горната половина на статусния байт е C, което показва на устройството MIDI, че това е съобщението смяна на програмата. Долната половина на статусния байт е между 0 и F (десетична стойност между 0 и 15) и сочи към един от 16-те канала в MIDI. След статусния байт има един байт със стойности между 0x00 и 0x7F (десетични стойности между 0 и 127). Този байт определя програмата, която трябва да бъде избрана. Таблицата със стандартните програми е по-долу.

Следното е пример на едно съобщение смяна на програмата в MIDI.

0xC6 0x07

Статусния байт 0xC6 показва, че това е съобщението смяна на програмата за канал 6. Избраната програма е 0x07, което при повечето устройства означава, че избраният инструмент за този канал е клавинет.

Ако статусният байт е 0xC9, тогава съобщението смяна на програмата има специално значение. Канала 9 в MIDI (ако броим като започнем с 0) е канала за перкусия в MIDI и свири инструменти за перкусия. Така, съобщението смяна на програмата ще избере някаква сбирка от инструменти за перкусия, която зависи от устройството MIDI. Таблицата с инструментите за перкусия е по-долу.

Следното е списък от стандартни програми.

Шестнадесетична
стойност
Десетична
стойност
Програма
change
    Пиано
0x00 0 Акустично гранд пиано
0x01 1 Отчетливо акустично пиано
0x02 2 Електрическо гранд пиано
0x03 3 Хонкитонк пиано
0x04 4 Електрическо пиано 1
0x05 5 Електрическо пиано 2
0x06 6 Харпсикорд
0x07 7 Клавинет
    Хроматична перкусия
0x08 8 Селест
0x09 9 Глокеншпийл
0x0A 10 Музикална кутия
0x0B 11 Вибрафон
0x0C 12 Маримба
0x0D 13 Ксилофон
0x0E 14 Камбана
0x0F 15 Дулцимер
    Орган
0x10 16 Хамонд орган
0x11 17 Перкусивен орган
0x12 18 Рок орган
0x13 19 Църковен орган
0x14 20 Рийд орган
0x15 21 Акордион
0x16 22 Хармоника
0x17 23 Акорднион за танго
    Китара
0x18 24 Акустична китара с найлонови струни
0x19 25 Акустична китара с метални струни
0x1A 26 Електрическа джаз китара
0x1B 27 Чиста електрическа китара
0x1C 28 Заглушена електрическа китара
0x1D 29 Китара с "овердрайв"
0x1E 30 Китара с дисторция
0x1F 31 Китарни хармоници
    Бас
0x20 32 Акустичен бас
0x21 33 Електрически бас с пръсти
0x22 34 Електрически бас с перце
0x23 35 Бас без прагчета
0x24 36 "Слап" бас 1
0x25 37 "Слап" бас 2
0x26 38 Бас синтесайзер 1
0x27 39 Бас синтесайзер 2
    Струнни
0x28 40 Цигулка
0x29 41 Виола
0x2A 42 Чело
0x2B 43 Контрабас
0x2C 44 Тремоло струни
0x2D 45 Пицикато струни
0x2E 46 Оркестърни струни / арфа
0x2F 47 Тимпани
    Ансамбъл
0x30 48 Струнен ансамбъл 1
0x31 49 Струнен ансамбъл 2 / бавни струни
0x32 50 Струнен синтесайзер 1
0x33 51 Струнен синтесайзер 2
0x34 52 Хорови ааа
0x35 53 Гласови ооо
0x36 54 Хоров синтесайзер / глас
0x37 55 Оркестрален удар
    Духови
0x38 56 Тромпет
0x39 57 Тромбон
0x3A 58 Туба
0x3B 59 Заглушен тромпет
0x3C 60 Френска флигорна
0x3D 61 Духов ансамбъл
0x3E 62 Духов синтесайзер 1
0x3F 63 Духов синтесайзер 2
    Дървен духов инструмент
0x40 64 Сопрано саксофон
0x41 65 Алто саксофон
0x42 66 Тенор саксофон
0x43 67 Баритон саксофон
0x44 68 Обой
0x45 69 Английска флигорна
0x46 70 Фагот
0x47 71 Кларинет
    Кавал, дудук
0x48 72 Пиколо
0x49 73 Флейта
0x4A 74 Флажолет
0x4B 75 "Пан" флейта
0x4C 76 Духане в бутилка
0x4D 77 Шакухачи
0x4E 78 Свирка
0x4F 79 Окарина
    Соло синтесайзер
0x50 80 Синтетична квадратна вълна
0x51 81 Синтетична вълна трион
0x52 82 Синтетична калиопа
0x53 83 Синтетичен шиф
0x54 84 Синтетичен шаранг
0x55 85 Синтетичен глас
0x56 86 Синтетична вълна трион на пети
0x57 87 Синтетични духови и соло
    Синтетична подплънка
0x58 88 Фантазия / нова ера
0x59 89 Топла подплънка
0x5A 90 Полисинтесайзер
0x5B 91 Космични вокали / хор
0x5C 92 Огънато стъкло
0x5D 93 Метална подплънка
0x5E 94 Ореолна подплънка
0x5F 95 Простряна подплънка
    Синтесайзер на ефекти
0x60 96 Леден дъжд
0x61 97 Звукова писта
0x62 98 Кристал
0x63 99 Атмосфера
0x64 100 Яснота
0x65 101 Гоблини
0x66 102 Ехо / ехо на капки
0x67 103 Sci fi
    Етнически
0x68 104 Ситар
0x69 105 Банджо
0x6A 106 Шамисен
0x6B 107 Кото
0x6C 108 Калимба
0x6D 109 Гайда
0x6E 110 Цигулка
0x6F 111 Шанай
    Перкусия
0x70 112 Малка камбана
0x71 113 Агого
0x72 114 Стоманен барбан
0x73 115 Дърво
0x74 116 Тайко барабан
0x75 117 Мелодичен том
0x76 118 Барабанен синтесайзер
0x77 119 Обърнат чинел
    Звукови ефекти
0x78 120 Шум от прагчетата на китарата
0x79 121 Дъх
0x7A 122 Морски бряг
0x7B 123 Чуруликане
0x7C 124 Телефонен звън
0x7D 125 Хеликоптър
0x7E 126 Ръкопляскане
0x7F 127 Изстрел

Следното е списък от инструменти за перкусия на канал 9 в MIDI.

Шестнадесетична
стойност
Десетична
стойност
Нота Инструмент
0x23 35 Си Акустична каса
0x24 36 До Каса 1
0x25 37 До диез/Ре бемол Палка
0x26 38 Ре Акустично барабанче
0x27 39 Ре диез/Ми бемол Ръкопляскане
0x28 40 Ми Електронно барабанче
0x29 41 Фа Нисък поден том
0x2A 42 Фа диез/Сол бемол Затворен фус
0x2B 43 Сол Висок поден том
0x2C 44 Сол диез/Ла бемол Фус педал
0x2D 45 Ла Нисък том
0x2E 46 Ла диез/Си бемол Отворен фус
0x2F 47 Си Нисък-среден том
0x30 48 До Висок-среден том
0x31 49 До диез/Ре бемол Краш чинел 1
0x32 50 Ре Висок том
0x33 51 Ре диез/Ми бемол Райд чинел 1
0x34 52 Ми Китайски чинел
0x35 53 Фа Райд камбана
0x36 54 Фа диез/Сол бемол Дайре, тамбурина
0x37 55 Сол Сплаш чинел
0x38 56 Сол диез/Ла бемол Чан
0x39 57 Ла Краш чинел 2
0x3A 58 Ла диез/Си бемол Вибраслап
0x3B 59 Си Райд чинел 2
0x3C 60 До Високо бонго
0x3D 61 До диез/Ре бемол Ниско бонго
0x3E 62 Ре Заглушена висока конга
0x3F 63 Ре диез/Ми бемол Отворена висока конга
0x40 64 Ми Ниска конга
0x41 65 Фа Високи тимбали
0x42 66 Фа диез/Сол бемол Ниски тимбали
0x43 67 Сол Високо агого
0x44 68 Сол диез/Ла бемол Ниско агого
0x45 69 Ла Кабаса
0x46 70 Ла диез/Си бемол Маракас
0x47 71 Си Кракта свирка
0x48 72 До Дълга свирка
0x49 73 До диез/Ре бемол Кратко гуиро
0x4A 74 Ре Дълго гуиро
0x4B 75 Ре диез/Ми бемол Клави
0x4C 76 Ми Високо дърво
0x4D 77 Фа Ниско дърво
0x4E 78 Фа диез/Сол бемол Заглушена куица
0x4F 79 Сол Отворена куица
0x50 80 Сол диез/Ла бемол Заглушен триъгълник
0x51 81 Ла Отворен триъгълник

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.