Мажорна втора

Един интервал от два полутона се нарича мажорна втора.

Интервалът между До и Ре например е мажорна втора, понеже се състои от два полутона.

В доста от често срещаните гами, като например мажорната гама и натуралната минорна гама, интервалът между първата нота на гамата и втората нота на гамата е или един полутон или два полутона. По-малкият от тези два интервала се нарича минорна втора (един полутон), а по-големият се нарича мажорна втора (два полутона). Тези интервали са "втори", ако са между първата и втората нота в една гама (или, по-общо, между две съседни ноти). Един по-рядко срещан интервал между две съседни ноти е повишената втора (три полутона). (Интервалът "понижена втора" не е практичен, тъй като би бил равен на нула полутона – същата нота).

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.