Повишена втора

Повишената втора е интервал от три полутона.

Интервалът между До и Ре диез например е повишена втора, тъй като съдържа три полутона.

В по-често срещаните гами, като например стандартните мажорни гами и натурални минорни гами, интервала между първата нота в гамата и втората нота в гамата е равен или на един полутон или на два полутона. Тези често срещани интервали се наричат съответно минорна втора и мажорна втора. Повишената втора е "повишена", понеже е с един полутон по-голяма от мажорната втора. Повишената втора е "втора", ако е интервал между първата и втората нота в гамата (или, по-общо, между две съседни ноти).

По принцип, повишената втора е равна на минорната трета. И двата интервала се състоят от три полутона. Като термин обаче повишената втора е интервал между първата и втората нота в една гама (или по-общо между две съседни ноти), а понижената трета е интервал между първата и третата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има една друга нота).

Въпреки че повишената втора не се среща толкова често, колкото мажорната и минорната втора, има гами, които използват този интервал. Хармоничната минорна гама в Ла например е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол диез и интервала между Фа и Сол диез е равен на три полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.