Минорна втора

Един интервал от един полутон се нарича минорна втора.

Интервалът между До и Ре бемол например е минорна втора, понеже съдържа един полутон.

В повечето от по-често срещаните гами, като например мажорната гама и натуралната минорна гама, интервалът между първата нота в гамата и втората нота в гамата е равен или на един полутон, или на два полутона. По-малкият от тези два интервала се нарича минорна втора (един полутон), а по-големият се нарича мажорна втора (два полутона). Тези интервали са "втори", ако са между първата и втората нота в една гама (или, по-общо, между две съседни ноти). Един по-рядко срещан интервал между две съседни ноти е повишената втора (три полутона).

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.