Мета съобщение Лирика в MIDI

Мета съобщението "лирика" в MIDI показва текста на песента в определено време в поредицата MIDI.

Това съобщение се използва най-често за да покаже текста на песента за една четвърт нота (една сричка) и може да се използва в системите за кериоки.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение може да носи различен брой байтове. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е вида мета 0x05 и показва, че това е мета съобщението лирика. Третият байт носи дължината на текста, който следва. Останалите байтове носят текста в ASCII.

Следното е пример на едно мета съобщение лирика в MIDI.

0xFF 0x05 0x03 0x6C 0x61 0x2D

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x05 и показва, че това е мета съобщението лирика. Третият байт е 3, което означава, че текста, който следва, има три букви. Трите букви са 0x6C 0x61 0x2D, което в ASCII се превежда като сричката "la-" (без кавичките).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.