Съобщение Спри Нотата в MIDI

Съобщението "спри нотата", казва на едно устройство MIDI да спре да свири някаква нота в някакво определено време на един от каналите MIDI.

Това съобщение принадлежи в категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.

Това съобщение има три байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0x80 и 0x8F. Горната половина на статусния байт е 8, което казва на устройството MIDI, че това е съобщението спри нота. Долната половина на статусния байт е между 0 и F (десетична стойност между 0 и 15) и сочи към един от 16-те канала в MIDI. След статусния байт има два байта. Първият байт след статусния байт има стойност между 0x00 и 0x7F (десетична стойност между 0 и 127) и показва коя нота да бъде спряна. Стойността 0x3C (десетичната стойност 60) е нотата средно До. По-високите стойности са по високите ноти и по-ниските стойности са по-ниските ноти, като промяната от 1 означава промяна с един полутон. Вторият байт след статусния байт е скоростта, с която нотата трябва да спре, като 0 е най-малката скорост и 127 е най-голямата.

Следното е пример на едно съобщение спри нотата в MIDI.

0x83 0x3E 0x78

Статусният байт 0x83 показва, че това е съобщение спри нотата за канал 3. Нотата е 0x3E (десетична стойност 62), което е Ре над средното До. Тази нота трябва да спре със скорост 0x78 (десетична стойност 120).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.