Съобщение Транспониране в MIDI

Съобщението "транспониране", казва на едно устройство MIDI, че в определено време канала трябва да започне да транспонира музиката на някакво ниво.

Това съобщение принадлежи в категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.

Това съобщение има три байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0xE0 и 0xEF. Горната половина на статусния байт е E, което показва на устройството MIDI, че това е съобщението транспониране. Долната половина на статусния байт е между 0 и F (десетична стойност между 0 и 15) и сочи към един от 16-те канала в MIDI. След статусния байт има два байта. Долните 7 бита на всеки от тези два байта се комбинират в една 14 битова стойност, която е новата тоналност. Първият от двата байта е по-маловажния байт и носи ниските 7 бита. Вторият байт е по-важния байт и носи високите 7 бита.

Стойността на транспониране е между 0x0000 и 0x3FFF. Устройствата MIDI превеждат тези стойности по различен начин, но 0x2000 обикновено е средата (без транспониране), 0x0000 обикновено е два полутона по-ниско и 0x3FFF обикновено е два полутона по-високо. Един пример как може да се определи интервала между 0x0000 и 0x3FFF точно е показан в страницата Регистрирани Параметри в MIDI (RPN).

Следното е пример на едно съобщение транспониране в MIDI.

0xE3 0x54 0x39

Статусният байт 0xE3 показва, че това е съобщението транспониране за канал 3. 0x39 и 0x54 (десетичните стойности 57 и 84) в двоичната система са 00111001 и 01010100. След като най-горният бит на всеки от двата байта се махне, двата байта образуват 14-битовата стойност 01110011010100, което е 0x1CD4 (десетичната стойност 7380). Стойността на транспониране е 0x1CD4. Това е транспониране надолу от средата 0x2000 с 0x032C (десетична стойност 812). Зависи от устройството каква ще бъде точната тоналност. Ако например 0x2000 (десетичната стойност 8192) представлява, че няма промени в тоналността, 0x0000 (десетичната стойност 0) е с два полутона надолу и тоналността е изчислена експоненциално, тогава -0x032C (десетичната стойност -812) ще представлява понижение на тоналността с около 20 цента.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.