Мета съобщение Определи Темпото в MIDI

Мета съобщението "определи темпото" в MIDI дава темпото на една MIDI песен като дължината на една четвърт нота в микросекунди.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, то може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение има шест байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което означава, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x51 и показва, че това е мета съобщението определи темпото. Третият байт има стойността 0x03, което означава, че в съобщението има още три байта. Останалите три байта носят дължината на една четвърт нота в микросекунди.

Следното е пример на едно мета съобщение определи темпото в MIDI.

0xFF 0x51 0x03 0x07 0xA1 0x20

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x51 и показва, че това е мета съобщението определи темпото. Третият байт е 3, което означава, че в съобщението има още три байта. Тези три байта носят шестнадесетичната стойност 0x07A120 (десетичната стойност 500000), което означава, че темпото е 500000 микросекунди за една четвърт нота.

Тъй като в една минута има 60000000 микросекунди, това съобщение се превежда като: темпото трябва да е 60000000 / 500000 = 120 четвърт ноти в минута (120 пулса в минута).

Това съобщение обикновено се намира в първата писта на файла MIDI. Ако няма такова съобщение, темпото ще бъде 120 пулса в минута както в по-горния пример. Това съобщение е важно ако времевата резолюция в MIDI е в "пулсове за четвърт нота". Тази времева резолюция определя броя на пулсовете в една четвърт нота, но не показва дължината на четвърт нотата. Дължината на една четвърт нота тогава може да се определи с мета съобщението определи темпото.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.