Мета съобщение Определи Темпото в MIDI

Мета съобщението "определи темпото" в MIDI дава темпото на една MIDI песен като дължината на една четвърт нота в микросекунди.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение има шест байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което означава, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x51 и показва, че това е мета съобщението определи темпото. Третият байт има стойността 0x03, което означава, че в съобщението има още три байта. Останалите три байта носят дължината на една четвърт нота в микросекунди.

Следното е пример на едно мета съобщение определи темпото в MIDI.

0xFF 0x51 0x03 0x07 0xA1 0x20

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x51 и показва, че това е мета съобщението определи темпото. Третият байт е 3, което означава, че в съобщението има още три байта. Тези три байта носят шестнадесетичната стойност 0x07A120 (десетичната стойност 500000), което означава, че темпото е 500000 микросекунди за една четвърт нота.

Тъй като в една минута има 60000000 микросекунди, това съобщение се превежда като: темпото трябва да е 60000000 / 500000 = 120 четвърт ноти в минута (120 пулса в минута).

Това съобщение обикновено се намира в първата писта на файла MIDI. Ако няма такова съобщение, темпото ще бъде 120 пулса в минута както в по-горния пример. Това съобщение е важно ако времевата резолюция в MIDI е в "пулсове за четвърт нота". Тази времева резолюция определя броя на пулсовете в една четвърт нота, но не показва дължината на четвърт нотата. Дължината на една четвърт нота тогава може да се определи с мета съобщението определи темпото.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.