Времева резолюция (на файл MIDI)

Времевата резолюция на файловете MIDI, също така наречена "резолюция в MIDI", определя дължината от време на пулсовете в MIDI и се съдържа от тринадесетия и четиринадесетия байт на хедъра на файла MIDI.

Тези два байта (16 бита) имат две възможни форми. Ако най-горният от 16-те бита е 0, тогава времевата резолюция е в "пулсове в такта" (или "пулсове в четвърт нота"). Ако най-горният бит е 1, тогава времевата резолюция е в "кадри в секунда".

Пулсове в четвърт нота (PPQ, от англ., "pulses per quarter note")

Когато най-горният бит на времевата резолюция е 0, тогава резолюцията е в пулсове в такт. Останалите 15 бита определят колко пулса MIDI има в един такт (в една четвърт нота). Ако например тези 15 бита съдържат стойността 60, тогава времевата резолюция е 60 пулса в един такт и дължината на един пулс е

1 пулс = микросекунди в един такт / 60

Стойността "микросекунди в един такт" се определя от мета съобщението определи темпото. Ако такова събитие не съществува, тогава се приема, че стойността е 500000 микросекунди и следователно такта е 120 такта в минута. При примера по-горе, ако времевата резолюция е 60 пулса в един такт и имаме 500000 в един такт, тогава 1 пулс = 500,000 / 60 = 8333.33 микросекунди.

Кадри в секунда

Когато най-горният бит на времевата резолюция е 1, тогава останалите 15 бита трябва да бъдат разделени на две части. Останалите 7 бита на най-горния байт определят броя на кадрите в секунда и могат да бъдат 24, 25, 29.97 (записано като 29) или 30. 8-те бита на долния байт определят броя на пулсовете в един кадър. Така, ако например имаме 24 кадъра в секунда и 100 пулса в един кадър, понеже в една секунда има 1000000 микросекунди, един пулс е

1 пулс = 1000000 / (24 * 100) = 416.66 микросекунди

Така, ако най-горният бит на времевата резолюция е 1, тогава дължината на един пулс е строго определена от двата байта на времевата резолюция. Горният байт определя броя на кадрите в секунда и долният байт определя броя на пулсовете в кадъра, което е достатъчно да се определи точната дължина на пулса. Това не е така когато най-горният бит на времевата резолюция е 0 и резолюцията е в пулсове в четвърт нота. Времевата резолюция тогава определя пулсовете в четвърт нотата, но нищо не определя дължината на една четвърт нота. Едно съобщение MIDI трябва да бъде използвано за да се определи дължината на четвърт нотата, или пък това трябва да се остави да бъде определено от самото устройство MIDI (120 такта в минута по принцип).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.