Мета съобщение SMPTE Отлагане в MIDI

Мета съобщението "SMPTE отлагане" в MIDI определя един период на изчакване от началото на песента, преди една писта да започне, представен в SMPTE (часове:минути:секунди:кадри:субкадри).

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение има осем байта от данни. Първият байт е статусния байт 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x54, което показва, че това е мета съобщението SMPTE отлагане. Третият байт е 0x05, което показва, че в съобщението има още пет байта. Четвъртият байт определя часовете във времето SMPTE и скоростта на кадрите, както е показано по-долу. Петият, шестият, седмият и осмият байт съответно определят минутите, секундите, кадрите и субкадрите във времето SMPTE.

Байта за часовете има формата "0sshhhhh". Най-горния бит е нула и е резервиран според стандарта за кода за времето в MIDI. Двата бита ss определят скоростта на кадрите (кадри в секунда). Ако тези два бита са "00" (десетична стойност 0), скоростта е 24 кадри в секунда. Ако тези два бита са "01" (десетична стойност 1), скоростта е 25 кадри в секунда. Ако тези два бита са "10" (десетична стойност 2), скоростта е "понижени 30" или 29.97 кадри в секунда. Ако тези два бита са "11", скоростта е 30 кадри в секунда. Останалите пет hhhhh бита са часовете във времето SMPTE.

Часовете във времето SMPTE имат стойност между 0 и 23. Минутите и секундите са между 0 и 59. Кадрите имат стойности в интервала, който е определен от горните два бита на байта за часовете. Ако скоростта на кадрите например е 24 кадри в секунда, тогава байтът за кадрите е между 0 и 23. Байтът за субкадрите е между 0 и 99 (винаги има 100 субкадри в един кадър).

Следното е пример на едно мета съобщение SMPTE отлагане в MIDI.

0xFF 0x54 0x05 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00

Статусният байт е 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Мета вида е 0x54, което означава, че това е мета съобщението SMPTE отлагане. Третият байт показва, че в съобщението има още 5 байта. Четвъртият байт е 0x01 и има двоичната стойност 00000001 и следователно скоростта на кадрите е "00" или 24 кадри в секунда. Часовете във времето SMPTE са 1. Останалите байтове са минутите, секундите, кадрите и субкадрите и са 0. Това съобщение показва, че пистата трябва да започне 1 час след началото на песента.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.