Мета съобщение Текст в MIDI

Мета съобщението "текст" в MIDI носи някакъв текст, който трябва да бъде част от файла MIDI.

Това съобщение принадлежи в категорията мета съобщения в MIDI. Тъй като това е мета съобщение, едно събитие в MIDI, което носи това съобщение, може да се съдържа във файловете MIDI, но никога не се изпраща по връзките MIDI до устройствата MIDI.

Това съобщение може да има какъвто и да е брой байтове от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xFF, което показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x01 и показва, че това е мета съобщението текст. Третият байт носи броя на байтовете, които следват. Останалите байтове носят някакъв текст. Този текст обикновено е в ASCII, но може и да е нещо друго.

Следното е пример на едно мета съобщение текст в MIDI.

0xFF 0x01 0x04 0x42 0x61 0x73 0x73

Статусният байт 0xFF показва, че това е мета съобщение. Вторият байт е мета вида 0x01 и показва, че това е мета съобщението текст. Третият байт е 4, което показва, че текста, който следва, има четири букви. Четирите букви са 0x42 0x61 0x73 0x73, което в ASCII е "Bass" (без кавичките).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.