Пулс в MIDI

Всяко събитие в протокола MIDI носи два вида информация: 1) пулсовете в MIDI, които показват кога устройството MIDI трябва да направи нещо; 2) съобщението в MIDI, което показва на устройството MIDI какво да направи.

Пулсът в MIDI е дължина от време, която се определя от времевата резолюция на песента MIDI. Броят на пулсовете в едно събитие в MIDI определя времето, което трябва да изтече след предното събитие в MIDI, преди да се изпълни това събитие.

Едно по-точно обяснение на това, как пулса в MIDI се пази в събитието в MIDI и как се използва, се съдържа в темата Събитие в MIDI. Следното е кратко описание на пулса в MIDI.

Дължината на един пулс се определя от времевата резолюция на песента MIDI, която се съдържа в хедъра на файла MIDI и един пулс може да има каквато е да е дължина. Един пулс например може да бъде равен на 8,000 микросекунди. Тогава, ако едно събитие в MIDI носи стойността "2" за "два пулса", то ще бъде изпълнено 2 * 8,000 = 16,000 микросекунди след предишното събитие.

Всяко събитие в MIDI носи някакъв брой пулсове и този брой определя, че това събитие трябва да се изпълни с този брой пулсове след предишното събитие. Така, кога едно събитие в MIDI ще бъде изпълнено, зависи от три неща: 1) броя на пулсовете записани в събитието; 2) времето на предишното събитие; 3) времевата резолюция на песента MIDI. Ако предишното събитие в примера по-горе се изпълни 1 секунда след началото на песента, тогава това събитие ще бъде изпълнено 1.016 секунди след началото на песента.

Едно събитие в MIDI, което има нула пулсове, ще бъде изпълнено едновременно с предишното събитие в поредицата MIDI, освен ако това не е събитие, което изобщо не трябва да бъде изпълнено, като например едно мета събитие. Мета събитията обикновено имат нула пулсове, но обикновено се намират в началото на поредицата от събития и не се изпращат по връзките MIDI.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.