Пулс в MIDI

В един файл MIDI, всяко съобщение MIDI се придружава от едно число за броя на пулсове в MIDI, което определя времето, което трябва да мине след предишното съобщение, преди това съобщение да се изпълни. Така, самото съобщение казва на устройството MIDI какво да направи и пулсовете MIDI казват на устройството, кога да го направи.

Един пулс е просто някакъв интервал от време. Колко време се съдържа в един пулс MIDI зависи от други данни във файла MIDI и може да е различно в различните файлове.

Пулсът в MIDI е някакъв интервал от време, размерът на който зависи от времевата резолюция на файла MIDI и може да е различен в различните файлове. Броят на пулсовете MIDI за едно съобщение MIDI определя времето, което трябва да мине от предишното съобщение MIDI, преди текущото съобщение MIDI да се изпълни.

Виж Хедър (на файл MIDI) и Времева резолюция (на файл MIDI) за обяснение на това, как се определя дължината на пулсовете MIDI. Виж Писта (на файл MIDI) за примери на това, как пулсовете MIDI се запазват и използват.

Един пулс може да представлява различна сума време в различните файлове. Един пулс например може да е равен на 8000 микросекунди. Тогава, ако едно съобщение MIDI е запазено в един файл MIDI с времето 2 пулса, ще се изпълни 2 * 8000 = 16000 микросекунди след предишното съобщение. Ако предишното съобщение в този пример бе изпълнено 1 секунда след началото на песента, това съобщение ще се изпълни 1.016 след началото на песента.

Едно съобщение MIDI с нула пулса ще се изпълни по същото време, като предишното съобщение в поредицата MIDI.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.