Orinj Структура на ефектите Примерен дилей Пакет

Orinj версия 7.0.8

Бележка: Тази страница не е за потребителите на Orinj, а за програмистите, които искат да създават ефекти за работа с цифрови сигнали за Orinj.

За сваляне

exampledelay.zip 17-ти август, 2023 Кода за Example Delay (10 KB).

Този код бе създаден спрямо строгата структура на ефектите в Orinj. Ако този код е компилиран и сложен в един файл Java JAR, файлът JAR може да се сложи в папката orinj/effects. При стартирането, Orinj ще разпознае този файл JAR и ефекта в него (Example Delay). Orinj ще създаде едно меню за ефекта и така ще позволи на потребителите да добавят този ефект към пистите.

Въведение към Example Delay ("Примерен Дилей")

Example Delay е един прост дилей. Произвежда едно повторение на сигнала с някакво забавяне и някакво затихване. Не прави разлика между левия и десния канал, не използва няколко повторения и не използва помитания на забавянето или затихването.

Кода за Example Delay съдържа три файла:

  • Delay.java – това е самия дилей. Най-важното е, че този клас съдържа функцията apply(), която взема един входящ аудио буфер с оригиналния сигнал и изчислява изходния аудио буфер с забавения и затихнал сигнал.
  • DelayPanel.java – това е графичния интерфейс за дилея. Съдържа контролите, които потребителят може да използва за да промени дилея.
  • effect.xml – този файл XML описва ефекта за Orinj, така че Orinj да може да го създаде и използва.

Това са файловете, които са необходими при създаването на ефекти в Orinj. Един пакет с ефекти (един файл JAR) може да съдържа и други файлове.

Името на пакета

И двата класа в Java по-горе са сложени в пакета com.recordingblogs.exampledelay. Това, че използваме един URL в името на пакета, е добре, защото можем да сме сигурни, че имената на ефектите не се повтарят (ако например два програмиста създадат два ефекта с едно и също име). Особено важно е да избягваме едни и същи имена при различните ефекти заради предопределените настройки на ефектите в Orinj, които се запазват с име, което започва с името на пакета.

Компилиране на Example Delay

Командите за компилирането на този код са следните.

javac "ExampleDelay\src\com\recordingblogs\exampledelay\Delay.java" -d "ExampleDelay\class" -classpath "ExampleDelay\class;orinj\oreffect.jar"
javac "ExampleDelay\src\com\recordingblogs\exampledelay\DelayPanel.java" -d "ExampleDelay\class" -classpath "ExampleDelay\class;orinj\oreffect.jar"
copy ExampleDelay\src\effect.xml ExampleDelay\class\effect.xml
jar cf "ExampleDelay\exampledelay.jar" -C "ExampleDelay\class" .

Първите две линии компилират кода в Java. Забележи, че този код използва oreffect.jar, който определя интерфейсите, които тези класове трябва да осъществят. Третата линия отгоре надолу слага файла effect.xml на подходящото място. Последната линия приготвя файла JAR.

Виж също:
Orinj Структура на ефектите

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.