Дилей

Един ефект дилей взема един сигнал ("входния сигнал") и произвежда повторение на този сигнал ("изходния сигнал") със забавяне (от англ., "delay") във времето. Дилеите на практика също така променят – обикновено намаляват – амплитудата на изходния сигнал от тази на входния ("затихване").

Един дилей е ефект, изходният сигнал на който е просто входния сигнал повторен поне веднъж с някакво забавяне във времето и някакво затихване в амплитудата.

Входният сигнал, също така наречен "сух сигнал", може да се прибави или да не се прибави към изходния сигнал. Изходният сигнал (обикновено само частта, която е повторена, забавена и по-тиха) също се нарича "мокър сигнал".

Примери на дилеи със звукови парчета

Виж Orinj Дилей, Orinj Ехо и Orinj Многоизходен дилей за да чуеш звукови парчета преди и след ефекти дилей.

Обратна връзка и ехо

Някои дилеи позволяват мокрият сигнал да се върне и използва като добавка към входния сигнал. Всеки път, когато изходния сигнал се използва като входен сигнал, се създава още едно повторение на сигнала. Тази обратна връзка (от англ. "feedback", което е и термина, който се използва за "микрофония") може теоретично да се повтори безкрайно много пъти и създава "ехо" със много повторения на сигнала с все по-малка и по-малка амплитуда.

Помитане на забавянето и затихването

Някои дилеи позволяват времето на забавяне постоянно да се променя, обикновено бавно и постоянно (англ., "delay sweep" или "помитане/разпростиране на забавянето") или пък позволяват на затихването да се променя (англ., "decay/amplitude sweep" или "помитане/разпростиране на амплитудата или на затихването"). Едно колебание в забавянето в един прост дилей с кратко забавяне и без затихване създава един фленджър.

Многоизходен дилей

Някои ефекти могат да съдържат няколко прости единици за дилей и така изходният сигнал може да е резултата от няколко повторения на сигнала с независими забавяния и затихвания. Отделните единици в тези ефекти могат да преработват сигнала паралелно или една след друга, със или без обратна връзка и със или без "помитане" в забавянето или затихването. Някои такива вериги от дилеи могат да позволят достъп (англ., "tap") до изходните сигнали на всяка или някои от единиците. Тези вериги са често използваните ефекти "мултитап" дилей (англ., "multitap" или "с много отводи / изходи").

Слапбак дилей

Един "слапбак дилей" (англ., "slap" e "плясвам", а "back" е "обратно") е просто дилей с много малко забавяне. Един такъв дилей може да има забавяне от, да кажем, 50 милисекунди до 250 милисекунди (различните автори използват различни стойности). Един слапбак дилей обикновено ще има едно единствено повторение на сигнала (без обратна връзка) и няма да има промени в забавянето или в затихването (без помитания).

Кратките дилеи с голямо затихване се използват доста при продуцирането на музика. Когато забавеното повторение е бързо и тихо, не се чува като отделно повторение, а променя как оригиналният сигнал звучи. Виж например тази статия за едно По-плътно соло на китара с подскачащ дилей. Статията използва забавяне, което е по-дълго от тези описани по-горе – 300 ms или 450 ms – но тези повторения, ако се чуват, се крият зад барабаните. Затихването е доста. Само 20-30 процента от амплитудата на оригиналния сигнал се пази в повторението. Самото повторение не се чува като отделно повторение. Създава едно по-плътно китарно соло, което звучи като че ли е с ривърб (крайният микс на песента не използва ривърб на китарата).

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.