Orinj Структура на ефектите

Orinj версия 7.0.0

Бележка: Тази страница не е за потребителите на Orinj, а за програмистите, които искат да създават ефекти за работа с цифрови сигнали за Orinj.

Orinj използва една строга структура за своите ефекти. Това означава, че ефектите трябва да осъществят определени интерфейси в Java и да развият определени класове в Java и да се сложат в файлове Java JAR, които съдържат описания в XML според една строго определена схема в XML. Това позволява на Orinj да разпознае ефектите и да ги зареди при стартирането. Така, ефектите не са част от кода на Orinj, а са отделни от софтуера. Ефектите могат да бъдат създадени и обновени без Orinj. Също така, Orinj може да бъде обновен без да се променят самите ефекти. Това означава и че програмистите могат да създават своите собствени ефекти.

Следното са темите за структурата на ефектите в Orinj.

oreffect.jar
Примерен дилей Пакет
Orinj Структура на ефектите Примерен дилей Delay.java
Примерен дилей DelayPanel.java
Примерен дилей effect.xml
Пробване на ефектите

Следното са допълнителни бележки.

 • oreffec.jar – този файл JAR е базата за всички ефекти в Orinj. Съдържа интерфейсите, които трябва да бъдат осъществени от самия ефект и от графичния интерфейс на ефекта.
 • Примерен дилей Пакет – тази тема включва кода за един примерен ефект за Orinj – един прост дилей с едно забавено и затихнало повторение на сигнала. Самият пакет JAR е описан в тази тема. Следните теми дават допълнителна информация за самия ефект и за графичния му интерфейс.
 • Примерен дилей Delay.java – тази тема описва кода за класа, който осъществява самия ефект дилей.
 • Примерен дилей DelayPane.java – тази тема описва кода за класа, който осъществява графичния интерфейс за ефекта дилей.
 • Примерен дилей effect.xml – всеки пакет с ефекти трябва да съдържа един файл, който описва ефектите в пакета за Orinj. Тази тема описва файла effect.xml, включен в пакета за примерния дилей.
 • Пробване на ефектите – тази тема включва кода, който позволява на програмистите да пробват своите ефекти.

Ефектите и работата на процесора

Въпреки, че Orinj използва различни нишки на процесора по време на свиренето, записа и предварителното смесване на пистите (виж Orinj Работа с пистите в сесията), две такива нишки няма да имат достъп до ефектите едновременно. Това означава, че ефектите, създадени за Orinj, не се нуждаят от допълнителен код за да са безопасни при работата на тези нишки.

Много от ефектите в инсталацията на Orinj например подготвят буферите за запазване на аудио данни в началото на свиренето и смесването и използват тези буфери по време на свиренето и смесването. Свиренето обаче няма да започне докато предварителното смесване на пистите не е готови и, следователно, няма да се опита да подготви или използва буферите по едно и също време с предварителното смесване.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.