Orinj Структура на генераторите Квадратна вълна

Orinj версия 7.0.0

Бележка: Тази страница не е за потребителите на Orinj, а за програмистите, които искат да създават генератори за Orinj.

За сваляне

squarewave.zip 12-ти януари, 2019 Кода за генератора за квадратни вълни (5 KB).

Този код бе създаден според структурата на генераторите в Orinj. Ако този код се компилира и се сложи в един файл Java JAR, полученият файл JAR може да се сложи в папката orinj/generators в инсталацията на Orinj. При стартирането, Orinj ще разпознае този файл JAR и генераторите в него (генератора Square Wave). Orinj тогава ще създаде една команда в менюто за своите генератори и ще позволи на потребителните да създават файлове уейв с този генератор.

Код за генератора за квадратни вълни

Генераторът за квадратни вълни (Square Wave) може да се използва за да се създадат прости квадратни вълни. Ако създадеш една квадратна вълна с този генератор, Orinj ще сложи данните с аудио за тази квадратна вълна в един файл уейв и ще отвори този файл в своя изглед за единични вълни.

Кода за генератора за квадратни вълни съдържа три файла:

  • SquareWave.java – това е осъществяването на самия генератор за квадратни вълни. Най интересната функция в този клас е getData(). Тази функция произвежда буферите с байтове, които съдържат данните с аудио за квадратната вълна.
  • SquareWavePanel.java – това е графичния интерфейс за генератора за квадратни вълни. Той съдържа контролите, с които потребителят може да работи за да промени получената квадратна вълна.
  • generator.xml – този файл XML описва генератора на Orinj, така че Orinj да може да използва генератора.

Това са файловете, които са необходими при създаването на генератори в Orinj. Един пакет от генератори (един файл JAR) може да съдържа и други файлове.

Избор на име за пакета

И двата класове Java по-горе са сложени в пакета com.recordingblogs.squarewave. Използваме един URL за името на пакета, защото това помака да се избегнат повторения, при избора на имена за генераторите (тоест, два програмиста няма да създадат два генератора с едно и също име).

Компилиране на генератора за квадратни вълни

Командите за компилирането на кода са следните.

javac "SquareWave\src\com\recordingblogs\squarewave\SquareWave.java" -d "SquareWave\class" -classpath "SquareWave\class;orinj\orgenerator.jar"
javac "SquareWave\src\com\recordingblogs\squarewave\SquareWavePanel.java" -d "SquareWave\class" -classpath "SquareWave\class;orinj\orgenerator.jar"
copy SquareWave\src\generator.xml SquareWave\class\generator.xml
jar cf "orinj\generators\squarewave.jar" -C "SquareWave\class" .

Първите две линии компилират кода Java. Забележи, че този код използва orgenerator.jar, който определя интерфейсите, които тези класове трябва да осъществят. Третата линия копира файла generator.xml на правилното място. Последната линия подготвя пакета за генератори, който е един файл JAR.

Виж също:
Orinj Generator framework

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.