Orinj Меню за единичните вълни

Orinj версия 7.0.0

Следното е един списък с команди на менюто в изгледа за единични вълни в Orinj.

Меню Файл (File)

Отвори (Open) Oтваря един съществуващ файл уейв.
Затвори (Close) Затваря текущия файл уейв.
Запази (Save) Запазва текущия файл.
Запази като (Save As) Запазва текущия файл уейв с ново име.
Скорошни… (Recent ...) Показва файловете уейв, които са използвани наскоро. Щракни на един от тези файлове за да го отвориш.
Излез (Exit) Затваря Orinj.

 

Меню Изглед (View)

Многопистова сесия (Multitrack View) Превключва към изгледа за многопистовата сесия. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за многопистовата сесия (Бутон за изгледа за многопистовата сесия) в лентата за изгледите в Orinj.)
Лупинги (Loop Building View) Превключва към изгледа за лупинги. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за лупинги (Бутон за изгледа за лупинги) в лентата за изгледите.)
MIDI Превключва към изгледа за MIDI. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за MIDI (Бутон за изгледа за MIDI) в лентата за изгледите.)
Хоризонтално фокусиране (Zoom In Horizontally) Фокусира се спрямо времето. Командата може да е недостъпна, ако фокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за хоризонтално фокусиране) в лентата за фокусиране.)
Хоризонтално разфокусиране (Zoom Out Horizontally) Разфокусира се спрямо времето. Командата може да е недостъпна, ако разфокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за разфокусиране (Бутон за хоризонтално разфокусиране) в лентата за фокусиране.)
Пълно разфокусиране (Zoom Out Fully) Разфокусира се спрямо времето (хоризонтално), или така че да се покажат всичките аудио данни в сесията, или до максималното позволено разфокусиране. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за разфокусиране (Бутон за пълно разфокусиране) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране вляво на избраното (Zoom To Left End Of Selection) Фокусира се спрямо времето, така че левият край (началото) на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е достъпна само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране в левия край на избраното) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране в избраното (Zoom Into Selection) Фокусира се спрямо времето, така че средата на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е позволена само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране в избраното) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране вдясно на избраното (Zoom To Right End of Selection) Фокусира се спрямо времето, така че десният край на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е позволена само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране в десния край на избраното) в лентата за фокусиране.)
Маркери Показва маркерите в твоят файл уейв. Маркерите се добавят към самия файл уейв в едно парче поредица (от англ., "associated data list"; виж Парче поредица (на файл Wave)), както е определено от формата на файловете Wave.
Вълна Връх (Wave Peak) Рисува самите стойности на вълната.
Вълна Обвивка (Wave Envelope) Рисува амплитудната обвивка на вълната.

 

Меню Сесия (Session)

Върни (Undo) Връща последната промяна във файла уейв.
Спри (Stop) Спира свиренето. Когато свиренето спре, курсора (вертикалната жълта линия) ще се върне там, където свиренето е започнало. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене.
Свири (Play) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия). (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за свирене (Бутон за свирене) в лентата за свирене.)
Пауза (Pause) Пауза на свиренето. След паузата, можеш или да спреш свиренето, или да го рестартираш. Ако рестартираш свиренето, то ще започне от там, където е спряно. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за пауза (Бутон за пауза) в лентата за свирене.)
Свири екрана (Play Screen) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия) и ще спре в края на сесията или в края на екрана, ако края на екрана е преди края на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш и на бутона за свирене на екрана (Бутон за свирене на екрана) в лентата за свирене.
Свири лупинг (Play Loop) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия), ще продължи до края на избраните аудио данни и ще се повтаря непрекъснато, докато не го спреш. Можеш да изсвириш такива лупинги само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за свирене на лупинги (Бутон за свирене на лупинги) в лентата за свирене.)
Върни се в началото (Rewind To Start) Премества курсора (вертикалната жълта линия) в началото на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за връщане в началото (Бутон за връщане в началото) в лентата за свирене.)
Превърти до края (Fast Forward To End) Премества курсора (вертикалната жълта линия) в края на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за превъртане до края (Бутон за превъртане напред) в лентата за свирене.)
Изходно устройство (Output Device) Избира изходното устройство, към което се изпращат данните за аудио по време на свиренето.
Маркери Настройки (Markers Properties) Определя настройките на избрания маркер, включително неговия коментар и времето, в което маркерът е поставен. (Съвет: Можеш да видиш един списък с всички маркери и да добавяш, махаш и променяш маркери, ако щракнеш на Изглед (View) и след това на Маркери (Markers).)
Маркери Добави (Markers Add) Добавя маркер в твоя файл уейв.
Маркери Махни (Markers Remove) Маха избрания маркер.
Темпо / ритъм (Tempo / Time Signature) Определя темпото и ритъма на твоя файл уейв.

 

Меню Уейв (Wave)

Избери (Select) Избира файла уейв, който да бъде показан, ако си отворил повече от един файл.
Режи (Cut) Отрязва част от вълната.
Формат за аудио (Audio Format) Показва информация за формата на аудиото във вълната.
Честотно съдържание (Frequency Content) Показва честотното съдържание на вълната.
Мета Съдържание (Meta Content) Променя мета данните във вълната (автор, заглавие, авторски права, т.н.).
Намали шума (Reduce Noise) Премахва шум от данните на вълната, според една вълна с шум. Оригиналните данни с аудио ще се пазят докато потребителят реши да запази новите аудио данни.
Транспонирай (Pitch Shift) Транспонира избраната вълна без да и променя темпото или дължината. Оригиналните данни с аудио ще се пазат докато потребителят реши да запази новите аудио данни.
Разтегли (Stretch) Разтегля или смалява избраната вълна без да променя нейната тоналност. Оригиналните данни с аудио ще се пазат докато потребителят реши да запази новите аудио данни.
Авто настройка (Auto Tune) Нагласява тоналността на вълната и я настройва спрямо една избрана хроматична гама. Оригиналните данни с аудио ще се пазат докато потребителят реши да запази новите аудио данни.
Обърни (Reverse) Обръща избраната вълна. Ще звучи както оригиналната вълна, изсвирена отзад напред. Оригиналните данни с аудио ще се пазат докато потребителят реши да запази новите аудио данни.
Раздели стерео вълна (Split Stereo Wave) Превръща текущата стерео вълна в една моно вълна, като взема или само левия канал, или само десния канал. Оригиналните данни с аудио ще се пазат докато потребителят реши да запази новите аудио данни.
Приложи обвивките и ефектите (Apply Envelopes and Effects) Преработва вълната, така че обвивките за амплитудата и панорамата и ефектите да са перманентно вградени в нея. Оригиналните данни с аудио ще се пазат докато потребителят реши да запази новите аудио данни.
Замени семпли (Replace Sample) Заменя барабанни удари в една барабанна писта с барабанния удар избран от потребителя. Оригиналните данни с аудио ще се пазат докато потребителят реши да запази новите аудио данни.
Покажи амплитудните обвивки (Show Volume Envelopes) Показва амплитудните обвивки на текущата вълна. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за амплитудните обвивки (Бутон за амплитудните обвивки за пистата) в панела с контролите за пистата вляво на вълната.)
Покажи панорамните обвивки (Show Pan Envelopes) Показва панорамните обвивки на ткущата вълна. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за панорамните обвивки (Бутон за панорамните обвивки за пистата) в панела с контролите за пистата вляво на вълната.)
Изтрий точките на обвивките (Delete Envelope Points) Изтрива точки от твоите обвивки за амплитудата, панорамата, сухия микс и мокрия микс. Трабва да избереш частта от вълната с точките, които трябва да бъдат изтрити.
Поредица от ефекти Вкарай (Effect Stack Import) Добавя една поредица от ефекти към вълната.
Поредица от ефекти Запази (Effect Stack Export) Запазва поредицата от ефекти върху вълната, така че да може тези ефекти да се използват в други вълни или писти в сесията.

 

Меню Ефект (Effect)

Дилей (Delay) Съдържа команди за ефекти дилей. Orinj се инсталира със следните ефекти дилей: Басов хор, Подскачащо ехо, Хор, Дилей, Ехо и Многоизходен дилей. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Ривърб (Reverb) Съдържа команди за ефекти ривърб. Orinj се инсталира със следните ефекти ривърб: Ривърб и Прост ривърб. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Динамика (Dynamics) Съдържа команди за ефекти, които влияят на динамиката на звука (като компресорите или дисторшън). Orinj се инсталира със следните ефекти за динамиката: Компресор, Дисторшън, Ограничител, Гейт, Компресор със странична връзка и Прост компресор. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Еквилизация (Equalization) Съдържа команди за ефекти за еквилизация. Orinj се инсталира със следните еквилайзери: Графичен еквилайзер, Параметричен еквилайзер и Уа-уа. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Филтри (Filtering) Съдържа команди за честотни филтри, като се изключат командите за еквилайзерите. Orinj се инсталира със следните филтри: Средночестотен филтър, Режекторен филтър, Конволюция, Високочестотен филтър, Нискочестотен филтър, Филтър бразда и Филтър шелф. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Други (Other) Съдържа команди за други ефекти. Orinj се инсталира със следните ефекти и инструменти за наблюдение: Дитер, Фазов осцилоскоп, Спектрален монитор и Вибрато / тремоло. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Премести нагоре (Move Up) Премества избрания ефект в избраната писта с един ефект нагоре в реда на ефектите. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на вълната. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона Премести Нагоре (Move Up) в панела с контролите за пистата вляво на вълната).
Премести надолу (Move Down) Премества избрания ефект в избраната писта с един ефект надолу в реда на ефектите. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на вълната. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона Премести Надолу (Move Down) в панела с контролите за пистата вляво на вълната).
Времена (Times) Определя интервала във времето, в който избраният ефект ще бъде използван. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на вълната.
Канал (Channel) Избира канала, към който избрания ефект трябва да се приложи. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на вълната.
Преработи (Process) Преработва ефекта, така че той да стане постоянно "зазидан" в данните за аудио. Файловете уейв, към които този ефект е приложен, ще бъдат заместени с нови файлове уейв. Оригиналните файлове ще останат непроменени.
Промени (Modify) Променя параметрите на избрания ефект. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на вълната. (Съвет: Можеш също така да използваш бутона за промяна на ефектите в панела с контроли за пистата вляво на вълната.)
Махни (Remove) Премахва избрания ефект. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на вълната.
Покажи обвивките за сухия микс (Show Dry Mix Envelopes) Показва обвивките за сухия микс на ефекта. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. (Съвет: Можеш също така да използващ бутона за обвивките за сухия микс (Бутон за обвивките за сухия микс) в панела с контроли за пистата вляво на вълната.)
Покажи обвивките за мокрия микс (Show Wet Mix Envelopes) Показва обвивките за мокрия микс на ефекта. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. (Съвет: Можещ също така да използваш бутона за обвивките за мокрия микс (Бутон за обвивките за мокрия микс) в панела с контроли за пистата вляво на вълната.)

 

Меню Генерирай (Generate)

Това меню съдържа команди за генератори, които създават различни видове вълни. Orinj се инсталира със следните генератори: шум, вълна трион, синусоидно помитане, квадратна вълна и триъгълна вълна. Може да видиш и други генератори, ако си инсталирал такива.

Меню Инструменти (Tools)

Гами (Scales) Стартира Гами (Scales). Това средство показва музикални гами и акорди на различни инструменти.

Меню Настройки (Preferences)

Временна папка (Temporary Folder) Определя папката, която Orinj ще използва за да запази временните данни. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Буфери (Buffers) Определя броя и размерите на буферите за аудио, които се използват от Orinj. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Характеристики на устройствата (Device Properties) Показва характеристиките на устройствата за аудио (звуковите карти). Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Битова резолюция (Bit Resolution) Определя дали данни от 24 бита и 32 бита да се изпращат към изходното устройство и получават от входното устройства като данни от 16 бита. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Настройки на нагаждането (Snap Options) Определя настройките за нагаждането на вълни към други вълни или към ритъма, когато вълните се местят или режат. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Забавяне преди записа (Recording Delay) Позволява забавяне преди записа, при което един хронометър брои секундите до началото на записа. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Кожи (Skins) Избира кожата за това, как Orinj изглежда. Кожата влияе на шрифтовете и цветовете в Orinj, но не на функционалността на софтуера. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Езици (Languages) Избира езика за текста в менютата, прозорците и останалите контроли на Orinj. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
База за синтезатора (Synthesizer Base) Определя файла Downloadable Sounds (DLS), който се използва при превръщането на файлове MIDI във файлове уейв. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Звукови шрифтове (Sound Fonts) Определя файловете SoundFont (SF2) и Downloadable Sounds (DLS), които ще се използват при построяването на лупинги в изгледа за лупинги.
За (About) Показва информация за авторските права и версията на Orinj.

Виж също:
Orinj Плаващо меню в изгледа за единични вълни

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.