Orinj Плаващо меню в изгледа за MIDI

Orinj версия 7.0.0

Плаващо меню за пистата

Щракането с десния бутон на мишката върху пистата в изгледа за MIDI в Orinj ще създаде едно плаващо меню със следните команди.

Нов (New) Създава един нов файл MIDI.
Отвори (Open) Отваря един съществуващ файл MIDI.
Затвори (Close) Затваря текущия файл MIDI.
Запази (Save) Запазва текущия файл MIDI.
Запази като (Save As) Запазва текущия файл MIDI под ново име.
Покажи мрежата при една нота (Show Grid At Note) Променя мрежата на изгледа за да маркира целите ноти, според текущия ритъм.
Покажи мрежата при една 1/2 нота (Show Grid At 1/2 Note) Променя мрежата на изгледа за да маркира 1/2 ноти, според текущия ритъм.
Покажи мрежата при една 1/4 нота (Show Grid At 1/4 Note) Променя мрежата на изгледа за да маркира 1/4 ноти, според текущия ритъм.
Покажи мрежата при една 1/8 нота (Show Grid At 1/8 Note) Променя мрежата на изгледа за да маркира 1/8 ноти, според текущия ритъм.
Покажи мрежата при една 1/16 нота (Show Grid At 1/16 Note) Променя мрежата на изгледа за да маркира 1/16 ноти, според текущото темпо.
Покажи мрежата при една 1/32 нота (Show Grid At 1/32 Note) Променя мрежата на изгледа за да маркира 1/32 ноти, според текущия ритъм.
Нота Добави (Note Add) Добавя една нота.

 

Плаващо меню за нотата

Щракането с десния бутон на мишката върху една нота в изгледа за MIDI в Orinj ще създаде едно плаващо меню със следните команди.

Нота Характеристики (Note Properties) Променя характеристиките на избраната нота (вид, писта в MIDI, канал в MIDI, време, пулс в MIDI, нота, октава и скорост).
Нота Махни (Note Remove) Маха избраната нота.
Нота Нагоди се към мрежата (Note Snap To Grid) Премества избраната нота върху мрежата.

 

Плаващо меню за панела за контролите

Щракането с десния бутон на мишката върху панела за контролите в MIDI в изгледа за MIDI в Orinj ще създаде едно плаващо меню със следните команди.

Добави контрола (Add Control) Добавя една контрола към панела. Видът на контролата зависи от това, какво панелът показва (например амплитуда).

 

Плаващо меню заа контролите

Щракането с десния бутон на мишката върху една от контролите в панела за контролите в изгледа за MIDI в Orinj ще създаде едно плаващо меню със следните команди.

Настройки на контролата (Control Properties) Променя настройките на контролата (канал в MIDI, време, пулс в MIDI и стойност).
Махни контролата (Remove Control) Маха избраната контрола.

 

Виж също:
Orinj Меню за MIDI

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.