Orinj Меню за MIDI

Orinj версия 7.0.0

Следното е списък с команди в менюто в изгледа за MIDI в Orinj.

Меню Файл (File)

Нов (New) Създава един нов файл MIDI.
Отвори (Open) Отваря един съществуващ файл MIDI.
Затвори (Close) Затваря текущия файл MIDI и може да те запита да го запазиш.
Запази (Save) Запазва текущия файл MIDI. Ако този файл MIDI никога не е бил запазван преди, ще бъдеш запитан да му дадеш име.
Запази като (Save As) Запазва текущия файл MIDI и му дава ново име.
Скорошни ... Показва файловете MIDI, които са използвани наскоро. Щракни на един от тези файлове, за да го отвориш.
Излез (Exit) Затваря Orinj.

 

Меню Изглед (View)

Многопистова сесия (Miltitrack View) Превключва към изгледа за многопистовата сесия. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за многопистовата сесия (Бутон за изгледа за многопистовата сесия) в лентата за изгледите.)
Единични вълни (Single Wave View) Превключва към изгледа за единични вълни. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за единични вълни (Бутон за изгледа за единични вълни) в лентата за изгледите.)
Лупинги (Loop Builder View) Превключва към изгледа за лупинги. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за лупинги (Бутон за изгледа за лупинги) в лентата за изгледите.)
Хоризонтално фокусиране (Zoom In Horizontally) Фокусира се спрямо времето. Командата може да е недостъпна, ако фокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за хоризонтално фокусиране) в лентата за фокусиране.)
Хоризонтално разфокусиране (Zoom Out Horizontally) Разфокусира се спрямо времето. Командата може да е недостъпна, ако разфокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за разфокусиране (Бутон за хоризонтално разфокусиране) в лентата за фокусиране.)
Вертикално фокусиране (Zoom In Vertically) Фокусира се спрямо амплитудата. Командата може да е недостъпна, ако фокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране в (Бутон за вертикално фокусиране) в лентата за фокусиране.)
Вертикално разфокусиране (Zoom Out Vertically) Разфокусира се спрямо амплитудата. Командата може да е недостъпна, ако разфокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за разфокусиране (Бутон за вертикално разфокусиране) в лентата за фокусиране.)
Пълно разфокусиране (Zoom Out Fully) Разфокусира се и спрямо времето, и спрямо амплитудата (хоризонтално и вертикално), или така че да се покажат всичките аудио данни в сесията, или до максималното позволено разфокусиране. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за разфокусиране (Бутон за пълно разфокусиране) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране вляво на избраното (Zoom To Left End Of Selection) Фокусира се спрямо времето, така че левият край (началото) на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е достъпна само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране вляво на избраното) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране в избраното (Zoom Into Selection) Фокусира се спрямо времето, така че средата на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е позволена само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране в избраното) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране вдясно на избраното (Zoom To Right End of Selection) Фокусира се спрямо времето, така че десният край на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е позволена само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране вдясно на избраното) в лентата за фокусиране.)
Маркери Показва маркерите в твоя файл MIDI.
Покажи мрежата при (Show Grid At) Показва мрежата при целите ноти, половините ноти, т.н.

 

Меню Секвенсер (Sequencer)

Върни (Undo) Връща последната промяна във файла MIDI.
Избери (Select) Избира един от отворените файлове MIDI, с който да работи.
Спри (Stop) Спира свиренето. Когато свиренето спре, курсора (вертикалната жълта линия) ще се върне там, където свиренето е започнало. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене.
Свири (Play) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия). (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за свирене (Бутон за свирене) в лентата за свирене.)
Пауза (Pause) Пауза на свиренето. След паузата, можеш или да спреш свиренето, или да го рестартираш. Ако рестартираш свиренето, то ще започне от там, където е спряно. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за пауза (Бутон за пауза) в лентата за свирене.)
Свири екрана (Play Screen) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия) и ще спре в края на сесията или в края на екрана, ако края на екрана е преди края на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш и на бутона за свирене на екрана (Бутон за свирене на екрана) в лентата за свирене.
Свири лупинг (Play Loop) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия), ще продължи до края на избраните аудио данни и ще се повтаря непрекъснато, докато не го спреш. Можеш да изсвириш такива лупинги само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за свирене на лупинги (Бутон за свирене в лупинг) в лентата за свирене.)
Върни се в началото (Rewind To Start) Премества курсора (вертикалната жълта линия) в началото на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за връщане в началото (Бутон за връщане в началото) в лентата за свирене.)
Превърти до края (Fast Forward To End) Премества курсора (вертикалната жълта линия) в края на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за превъртане до края (Бутон за превъртане до края) в лентата за свирене.)
Покажи каналите (Show Channels) Ако е избрано, показва само каналите, които са избрани в панела с контролите за каналите в MIDI). Ако не е избрано, показва всички канали.
Маркери Настройки (Markers Properties) Определя настройките на избрания маркер, включително неговия коментар и времето, в което маркерът е поставен. (Съвет: Можеш да видиш един списък с всички маркери и да добавяш, махаш и променяш маркери, ако щракнеш на Изглед (View) и след това на Маркери (Markers).)
Маркери Добави (Markers Add) Добавя маркер в твоята сесията.
Маркери Махни (Markers Remove) Маха избрания маркер.
Писта Настройки (Track Properties) Променя името на текущата писта във файла MIDI. Текущата писта е тази, която е избрана в панела с контролите за пистите.
Писта Добави (Track Add) Добавя една писта MIDI във файла MIDI и определя нейното име и начална амплитуда, панорама, инструмент и канал.
Писта Махни (Track Remove) Маха текущата писта от файла MIDI. Текущата писта е тази, която е избрана в панела с контролата за пистите.
Темпо / ритъм (Tempo / Time Signature) Определя темпото и ритъма на файла MIDI.
Превърни в уейв (Convert to Wave) Превръща файла MIDI във файл уейв. Виж също База за синтезатора (Synthesizer Base) в менюто Настройки (Preferences) по-долу.
Запиши в уейв Входно устройство (Record To Wave Input Device) Избира едно изходно устройство за четенето на данни уейв, когато файла MIDI се записва във файл уейв.
Запиши в уейв Формат (Record To Wave Wave Format) Избира формата (пробната честота и пробната резолюция) на записаната вълна, когато файла MIDI се записва във файл уейв.
Запиши в уейв Запиши (Record To Wave Record) Започва записа, когато файла MIDI се записва във файл уейв.

 

Меню Събитие (Event)

Настройки на нотата (Note Properties) Определя съдържанието на една нота. Нотата може да бъде едно съобщение Свири нотата (т.е., свири една нота) или Спри нотата (т.е., спри една нота) в MIDI. Нейните настройки включват вид, писта, канал, време, самата нота и скорост. (Съвет: Можеш също така да щракнеш два пъти директно на нотата.)
Добави нота (Add Note) Добавя една нота (съобщение Свири нотата в MIDI или Спри нотата в MIDI) към файла MIDI и определя неговите настройки (вид, писта, канал, време, нота и скорост). (Съвет: Можеш също така да щракнеш на курсора за рисуване (Бутон за курсора за рисуване) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj и след това да щракнеш на пистата MIDI там, където искаш да добавиш една нота.)
Махни нотата (Remove Note) Маха избраната нота от файла MIDI.
Нагоди се към решетката (Snap To Grid) Премества избраната нота на решетката.
Настройки на контролата (Control Properties) Определя съдържанието на едно съобщение, което съдържа някаква контрола. Контролата може да е за амплитудата, панорамата, ритъма или нещо друго. Настройките на контролата зависят от нейния вид. (Съвет: Можеш също така да щракнеш два пъти върху контролата в панела за контролите в MIDI.)
Добави контрола (Add Control) Добавя една контрола във файла MIDI. Вида на добавената контрола зависи от това, което е избрано в панела за контролите в MIDI най-отгоре в Orinj. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на курсора за рисуване (Бутон за курсора за рисуване) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj и след това да щракнеш на панела за контролите в MIDI там, където искаш да добавиш контролата.)
Махни контролата (Remove Control) Маха текущата контрола от файла MIDI. Текущата контрола е тази, която е избрана в панела за контролите най-отгоре в Orinj.
Бележка за авторски права (Copyright Message) Добавя една бележка за авторски права в текущия файл MIDI.

 

Меню Инструменти (Tools)

Гами (Scales) Стартира Гами (Scales). Това средство показва музикални гами и акорди на различни инструменти.

Меню Настройки (Preferences)

Временна папка (Temporary Folder) Определя папката, която Orinj ще използва за да запази временните данни. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Буфери (Buffers) Определя броя и размерите на буферите за аудио, които се използват от Orinj. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Характеристики на устройствата (Device Properties) Показва характеристиките на устройствата за аудио (звуковите карти). Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Битова резолюция (Bit Resolution) Определя дали данни от 24 бита и 32 бита да се изпращат към изходното устройство и получават от входното устройства като данни от 16 бита. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Настройки на нагаждането (Snap Options) Определя настройките за нагаждането на вълни към други вълни или към ритъма, когато вълните се местят или режат. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Забавяне преди записа (Recording Delay) Позволява забавяне преди записа, при което един хронометър брои секундите до началото на записа. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Кожи (Skins) Избира кожата за това, как Orinj изглежда. Кожата влияе на шрифтовете и цветовете в Orinj, но не на функционалността на софтуера. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Езици (Languages) Избира езика за текста в менютата, прозорците и останалите контроли на Orinj. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
База за синтезатора (Synthesizer Base) Определя файла Downloadable Sounds (DLS), който се използва при превръщането на файлове MIDI във файлове уейв. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Звукови шрифтове (Sound Fonts) Определя файловете SoundFont (SF2) и Downloadable Sounds (DLS), които ще се използват при построяването на лупинги в изгледа за лупинги.
За (About) Показва информация за авторските права и версията на Orinj.

Виж също:
Orinj Плаващо меню в изгледа за MIDI

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.