Идеална пета

Един интервал от седем полутона се нарича идеална пета.

Интервалът между До и Сол например е идеална пета, защото съдържа седем полутона.

В повечето от по-често срещаните гами, като например мажорната гама и натуралната минорна гама, интервалът между първата нота в гамата и петата нота в гамата е равен на седем полутона. Този интервал е "идеален" понеже не е нито мажорен, нито минорен (съществува и в двата вида гами) и защото се среща в най-често използваните гами. Този интервал е "пети", ако е между първата и петата нота в една гама (или, по-общо, между две ноти, между които има три други ноти).

Идеалната пета е различна от повишената пета (осем полутона вместо седем) и от понижената пета (шест полутона), които са по-рядко срещани интервали.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.