Понижена пета

Понижената пета е един интервал от шест полутона.

Интервалът между До и Сол бемол например е понижена пета, тъй като съдържа шест полутона.

Един интервал от шест полутона на английски се нарича и "тритон" ("tritone", т.е., три тона).

В повечето често срещани гами, като например стандартните мажорни гами и минорни гами, интервалът между основната нота в гамата и петата нота в гамата е равен на седем полутона. Този по-често срещан интервал се нарича идеална пета. Понижената пета е "понижена", защото е с едни полутон по-малка от често срещаната идеална пета. Понижената пета е "пета", ако е интервал между основната и петата нота в една гама (или, по-общо, между две ноти, между които има три други ноти).

Понижената пета по-принцип е равна на повишената четвърта. И двата интервала съдържат шест полутона. Понижената пета обаче се използва при интервали между основната и петата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има три други ноти), докато повишената четвърта се използва при интервали между основната и четвъртата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има две други ноти).

Понижената пета се получава естествено например в Локрийската гама. Един пример на тази гама е Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла и интервалът между Си и Фа е равен на шест полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.