Повишена пета

Повишената пета е интервал от осем полутона.

Интервалът между До и Сол диез например е повишена пета, тъй като съдържа осем полутона.

В по-често срещаните гами, като например стандартните мажорни гами и натурални минорни гами, интервала между първата нота в гамата и петата нота в гамата е равен на седем полутона. Този често срещан интервал се нарича идеална пета. Повишената пета е "повишена", понеже е с един полутон по-голяма от идеалната пета. Повишената пета е "пета", ако е интервал между първата и петата нота в гамата (или, по-общо, между две ноти, между които има три други ноти).

По принцип, повишената пета е равна на минорната шеста. И двата интервала се състоят от осем полутона. Като термин обаче повишената пета е интервал между първата и петата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има три други ноти), а минорната шеста е интервал между първата и шестата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има четири други ноти).

Един пример на гама, в която има повишена пета, е Лидийската гама с повишена пета, която е един от ладовете на вторичната седемтонална гама. Един пример на тази гама е Ми бемол, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре и интервала между Ми бемол и Си е равен на осем полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.