Спектрограма

Една спектрограма показва честотното съдържание на един сигнал във времето.

Тоест, спектрограмата показва амплитудата на честотите в сигнала (амплитудния спектър на сигнала) във всяка точка във времето в един интервал на времето.

Една примерна спектрограма на един удар по барабанчето

Следното е спектрограмата на първите 100 милисекунди на един удар по едно барабанче.

Една спектрограма на удара по барабанчето

Хоризонталната ос показва времето в секунди. Вертикалната ос показва честотите в Hz. Тази графика бе създадена от един запис на барабанчето с пробната честота 44,100 Hz и затова вертикалната ос стига до честотата на Найкуист равна на 22,050 Hz. Във всяка точка във времето и за всяка честота, по-светлите цветове означават по-висока амплитуда на честотата, а по-тъмните цветове означават по-ниска амплитуда на честотата.

Тази графика бе изчислена с дискретизираното преобразуване на Фурие от 40 точки (само 20 точки са полезни, защото преобразуването на един сигнал с реални стойности произвежда информация, която се повтаря). Така, само 20 стойности са показани във всяка точка във времето. Също така, дискретизираното преобразуване на Фурие бе изчислено приблизително само при всеки 3 милисекунди, което означава без застъпване и графиката не е сравнително прецизна.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.