Многоизходна линия на забавяне

Една многоизходна линия на забавяне е сбирка от прости дилеи с различни стойности на затихване и забавяне. Един дискретен изходен сигнал y(k) от една многоизходна линия на забавяне с N изхода се изчислява от входния сигнал x(k) с формулата

$$y(k)=x(k)+g_1\, x(k-M_1 )+g_2 \, x(k-M_2 )+⋯+g_N \, x(k-M_N)$$

където gn са промените в амплитудата (затихванията) и Mn са забавянията в брой проби.

Тази формула изчислява изходния сигнал като сумата на много повторения на входния сигнал с различни забавяния и затихвания. Този ефект изглежда подобен на едно ехо или на един гребенов филтър с обратна връзка, но може и да е доста различен, защото няма връзка между затихванията gn или забавянията Mn и имаме само краен брой повторения N.

Многоизходната линия на забавяне обикновено се използва като модел на ранните отражения на ривърба – началните отличителни повторения в около първите 100 милисекунди на ривърба . Останалата част на ривърба се имитира отделно, например с един ривърб на Шрьодер. Сама по себе си, многоизходната линия на забавяне е просто един многоизходен дилей, но без каквато и да е обратна връзка.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.