Вълчи интервал

Вълчият интервал е интервал в една правилно умерена гама, който не е добре настроен.

Правилно умерената настройка използва рационални числа (умножение и деление по цели числа) за да изчисли честотата на една нота от честотата на друга. Една такава настройка има предимството, че нотите звучат добре заедно, понеже са хармоници една на друга. Проблемът с правилно умерената настройка е, че няма хубави цели числа, умножението и делението с които може да раздели една октава на дванадесет равни полутона за хроматичната гама. Колкото по-малки са целите числа, които се използват за такова умножение и деление и следователно колкото по-близки хармоници са нотите, толкова по неравно една правилно умерена настройка разделя октавата на дванадесет полутона. При някои правилно умерени настройки интервалите между някои ноти са доста ненастроени. Такива интервали се наричат вълчи интервали. Един пример на вълчи интервал е показан в темата Питагореево умерена гама.

Индекс:
Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.