По-плътно соло на китара с подскачащ дилей

Качено от mic на Thu, 07/01/2021 - 09:23

Тази статия е за едно просто нещо – добавянето на един дилей към солото на китарата за да направим това соло по-плътно. Един дилей е просто едно повторение на звука, малко по-късно във времето и малко по-тихо (т.е., с някакво забавяне във времето и затихване на амплитудата). То е като едно ехо, което се повтаря само веднъж.

Дилеят сигурно е ефекта, който се използва най-често. Но пък е толкова прост и, когато го обясняваме с думи звучи толкова различно от това, което може би искаме, че начинаещите често го пренебрегват. Кой пък иска едно ехо в песента?

Солото на китарата

Ето началото на едно соло на китара. Извадих го от една песен, с която наскоро работих. Тъй като е важно да се чуе, как солото звучи в песента, оставих барабаните и баса, а и ритъм китарата.

Щракни за да чуеш сухото соло.

Свири сухото соло

Това соло не е продуцирано. Има един минимален ривърб на барабаните, един високочестотен филтър на баса и ритъм китарата, а и малко панорама, но нищо друго. Солото е такова, каквото е записано, сухо, без ефекти. Ритъм китарата работи доста и може малко да дразни, но е такава, каквато е.

Дилея

Първото нещо, което ще направим, е да добавим един прост дилей, но нека да го планираме.

Първо, за мен простите дилеи, ехото и ривърбите са прекалени, когато забавеният звук е прекалено силен. Напоследък, слагам забавения сигнал към около 20-30 процента от оригиналния сигнал. В самата песен, използвах 20. Тук използвам 30 просто за да е по-доловим ефекта.

Второ, тази песен е записана с около 100 такта в минута, което е около 600 милисекунди за четвърт нота. Използвам едно забавяне от 300 ms. Така, ако забавеният сигнал е прекалено доловим, той ще се крие зад барабаните.

С доста затихване и правилно измерено забавяне, самият дилей няма да се чуе. Солото обаче ще бъде различно. Ето го.

Щракни за да чуеш солото с дилея.

Свири солото с дилея

Разбира се, в това парче има доста неща така или иначе и не трябва да сме толкова прецизни. Също така, това е само една песен. Други песни може да се нуждаят от други неща.

Подскачащият дилей

Може да направим още едно нещо обаче. Ето солото пак. Запазваме забавянето от 300 ms и 30-те процента затихване в левия канал, но променяме десния канал на 450 ms забавяне и 20 процента затихване.

Щракни за да чуеш солото с подскачащия дилей.

Свири солото с подскачащия дилей

Сега имаме едно ехо, защото имаме две повторения. Първото и по-силното идва в левия канал, а второто и по-слабото идва в десния канал. Тъй като панорамата на това соло вече е малко вляво, може би трябваше да разменя левия и десния канал.

Пак, повторенията не се чуват, но техния ефект на солото е доловим. Солото е по-плътно и по добре разпространено в пространството. В тази песен, работи по-добре.

автори: mic

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.