Високочестотен филтър

Един високочестотен филтър е честотен филтър, който позволява (пропуска) честотите над някаква преходна честота и не позволява (спира) честотите под тази преходна честота.

Следната графика показва амплитудния спектър на един идеален високочестотен филтър.

Амплитуден спектър на идеален високочестотен филтър

Всички честоти над преходната честота остават със своята начална амплитуда. Всички честоти под преходната честота са напълно премахнати.

Пример: Цифров филтър с ограничен импулсен спектър

Вземи например един цифров филтър w(k), който изчислява изходния сигнал y(n) от входния сигнал x(n) с формулата

$$y(n)=\sum_{k=0}^{N} w(k)\,x(n-N+k)$$

с тежести изчислени по следната формула.

$$w(k)=\begin{cases} -\frac{sin(2\pi \frac{f}{f_s}(k-\frac{N-1}{2}))}{\pi (k-\frac{N-1}{2})}, k \ne \frac{N-1}{2} \\ 1-2\frac{f}{f_s}, k=\frac{N-1}{2} \end{cases}$$

Тук fs е пробната честота, N е дължината на филтъра (броя на членовете в сумата), w(k) са тежестите на филтъра и f е някаква честота между 0 и fs / 2. Този филтър е високочестотен филтър с преходна честота f, защото той пропуска честотите над f и понижава амплитудата на честотите под f.

Ако например fs = 2000 Hz, f = 40 Hz, и N = 201, тогава амплитудният спектър на филтъра ще бъде както в графиката по-долу.

Амплитуден спектър на един реалистичен цифров високочестотен филтър с ограничен импулсен спектър

Въпреки че амплитудният спектър на този филтър не е идеален, този филтър пропуска честотите над 40 Hz почти непроменени и понижава амплитудите на честотите под 40 Hz. Следователно, това е един високочестотен филтър с преходна честота 40 Hz.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.