Много параметри за уа-уа

Качено от mic на Fri, 03/30/2018 - 11:04

администратор: Качено първо на 2017 02 22

Как можеш да създадеш един цифров уа-уа? Вземаш един филтър връх и го местиш надолу и нагоре в честотния диапазон. От къде до къде? Не зная. С каква скорост? Не зная.

Това просто обяснение на механизма на уа-уа е прекалено просто. Обърква ме. Мога да се сетя най-малко за десет параметъра, които могат да се променят в този дизайн. Кои от тях са важни? Нямам представа. Включих всичките.

Механизма на уа-уа

Един филтър връх пропуска някакъв малък интервал от честоти и спира всички други честоти. През цикъла на уа-уа, този филтър се мести надолу и нагоре в честотния диапазон. Изходният му сигнал се смесва с оригиналния сигнал.

В началото на уа-уа, филтъра връх пропуска един малък интервал от високи честоти. Когато уа-уа се развива, филтъра се мести надолу в честотния диапазон плавно, но сигурно бързо. Пропуска средни честоти и след това ниски честоти, вместо високите честоти.

Уа-уа тогава започва със засилване на високите честоти, което плавно става засилване на средните и след това на ниските честоти. И след това обратно.

Потенциални параметри за уа-уа

Пробвах всичките.

За темпото:

 • Времето, което отнема на филтъра да се премести надолу в честотния диапазон (т.е., времето, което отнема на един педал за уа-уа да се натисне). Наречи това "атаката" на уа-уа. Оказа се, че атаката не е много важна. Можеше просто да я оставя като една константа от около 100 ms.
 • Времето, което филтъра изкарва долу. Наречи го "задържане долу". Това бе полезно, защото отдели атаката от отпускането.
 • Времето, което отнема на филтъра да се премести нагоре. Наречи това "отпускането". Както атаката, не много полезно.
 • Времето, което филтъра изкарва най-горе в честотния диапазон (т.е., педала за уа-уа не е натиснат). Наречи го "задържане горе". Подобно на "задържането долу", този параметър влияеше на звука.
 • Едно изместване на цикъла на уа-уа напред или назад във времето. Това просто беше практично. Трябваше да има някакъв начин да нагласим уа-уа-то за началото на записа, независимо от темпото на песента. Нарекох това "изместване".

Пуснах едно уа-уа върху една писта с акустична китара с темпо от 70 такта в минута (850 милисекунди за такт). Атаката, задържането долу, отпускането и задържането горе бяха около 100 ms, 300 ms, 100 ms, 350 ms.

Ако направих атаката и отпускането константи от горе долу 100 ms и изравних двете задържания, можех да имам един параметър: "цялото време" на уа-уа или "скоростта".

Що се отнася до преместването на филтъра през честотния диапазон:

 • Честотата, с която филтъра започва своето местене през диапазона. Наречи това "горен преход". Според мен нямаше смисъл винаги да започваме най-горе (да кажем, с 20 kHz). Все едно прахосвахме уа-уа-то. Нищо не се случваше при тези честоти, което можех да чуя в уа-уа, а и това забързваше местенето на филтъра надолу, в зависимост от атаката. Това правеше уа-уа неестествено. Имаше повече смисъл да започнем някъде горе в диапазона на самия инструмент (може би с 2 kHz).
 • Честотата, при която филтъра спира местенето си надолу в диапазона – "долен преход". Прекалено силни ниски честоти прави уа-уа мътно. Някъде между 200 Hz и 500 Hz работеше добре.

За самия филтър:

 • Не ми беше ясно, защо използваме един филтър връх, а не един по-широк средночестотен филтър. Нарекох ширината на лентата на пропускане "ширина на филтъра". Според мен, уа-уа беше по-доловимо при акустичната китара със ширина на филтъра от 300 Hz.
 • Ако филтърът не започва най-отгоре в честотния диапазон, дали се появява изведнъж от никъде или пък израства бавно? Нарекох това "атака на филтъра". Атаката на филтъра (времето, което отне на филтъра да стигне своята магнитуда) бе различна от атаката по-горе (времето, което отне на филтъра да се премести надолу в честотния диапазон). Атаката на филтъра се оказа безполезна. Каквато и положителна атака на филтъра да използвах, уа-уа ставаше по-недоловимо.
 • Същото с "отпускането на филтъра". Всяка положителна стойност на времето, която използвах за да направя филтъра да изчезне, не бе много полезна.
 • Има ли значение каква е атенюацията в лентата на спиране? Оказа се, че не. Нарекох това "дълбочината на филтъра", но този параметър също се оказа безполезен. Уа-уа бе доловимо при добра атенюация в лентата на спиране (-60 dB do -40 dB).
 • Някаква "допълнителна амплитуда" за самия филтър? Това влияеше на звука, но според мен допълнителната амплитуда дразни.

Параметрите на уа-уа

Оставих частите на времето или скоростта на уа-уа: атаката, задържането долу, отпускането, задържането горе. Оставих и изместването, горния и долния преход и ширината на филтъра.

Скоростта, прехода (горе) и дълбочината (между горния и долния преход) изглеждат стандартните параметри. Изместването просто помага на софтуера да следва темпото на песента. Ширината на филтъра също може да стане една константа.

Мога да спра тук. Занимавам се с това вече няколко дни и сигурно просто повтарям това, което се знае.

Но… може и още

Потребителят сигурно не се интересува от това, но самата механика на цифровото уа-уа не е лесна. Не можеш просто непрекъснато да променяш филтъра връх за да го местиш плавно нагоре и надолу в честотния диапазон. Ако филтърът е с неограничен импулсен спектър (IIR), ще бъде нестабилен – уа-уа ще експлодира в шум. Ако филтърът е с ограничен импулсен спектър (FIR), непрекъснатото преизчисляване на неговите коефициенти ще бъде бавно.

Трябва да работим с части от сигнала с някакво застъпване и да смесваме резултата. Трябва да имаме някакъв размер на "кадъра", който да контролира размера на тези чести. По-големите кадри са по-бързи, но по-малките произвеждат по-плавно уа-уа.

А малко оцветяване? По-принцип, това не е уа-уа. Забелязах обаче, че едно уа-уа е по-интересно, ако в самия оригинален сигнал има (малко) затихване на високите честоти при атаката на уа-уа. Това затихване ще изчезне при отпускането на уа-уа. За това оцветяване ще трябва поне един "преход" и "дълбочина".

Сигурно няма да включа тези параметри. В момента имам един ефект с прекалено много контроли, който може би звучи добре, но изглежда грозно. Мислех да го направя по-интересен с някакво визуализиране на уа-уа. Как? С една спектрограма разбира се. Самото уа-уа е просто една промяна в честотното съдържание на сигнала във времето. Но пък тази спектрограма няма да е много интересна. Знаем как ще изглежда.

автори: mic

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.