Книгата Digital Signal Processing for Audio Applications

Digital signal processing for audio applications - отпред

"Digital Signal Processing for Audio Applications" от е един прост, структуриран подход за изучаването на това, как цифрово записаният звук може да се манипулира. Книгата показва, обяснява и понякога извежда математиката и кода, които читателят може да използва при създаването на софтуери за преработване на звука.

Купи в Amazon или Barnes & Noble (на английски)

В Amazon (Kindle и печат):

"Digital Signal Processing for Audio Applications: Volume 1 - Formulae"
"Digital Signal Processing for Audio Applications: Volume 2 - Code"

В Barnes & Noble (печат):

"Digital Signal Processing for Audio Applications: Volume 1 - Formulae"
"Digital Signal Processing for Audio Applications: Volume 2 - Code"

Печатани и електронни издания на книгите съществуват и в други магазини.

Купи тук (на английски)

"Том 1 – Формули" се занимава с математиката при анализа и преработването на цифрови сигнали.

"Том 2 – Код" съдържа парчета с код за ефекти DSP за преработването на цифрови сигнали.

Едно копие на книгата в PDF ще ти бъде изпратено по електронната поща за по=малко от 24 часа след плащането. Тук в този сайт, тази книга е само в електронен формат (PDF).

Трето издание

Третото издание добавя един цял нов Том 2 с парчета код за ефектите DSP - дилей, хор, еквилайзер, ривърб, компресор, уа-уа, транспониране и още – в комплект с математиката в Том 1.

Първите две издания бяха за математиката. Първото се концентрира върху честотите на сигнала – как да се намерят и филтрират, как да се промени тяхната амплитуда и така нататък. Това е огромна част от DSP за аудиото, но има още. Второто издание въведе преобразуванията с вълнички и компресирането на данните, повече прозорци и елиптични филтри. Това трето издания включва филтри шелф и връх, подобрява дискусията за преобразуването на Хилбърт и, разбира се, въвежда кода в новия том 2.

Както при предишните издания, тази книга съдържа доста математика, но не е за математиците. Тя е за инженерите и любителите. Когато са обяснени правилно, практичните приложения на DSP са просто алгебра. Така или иначе, тази книга съдържа достатъчно теория за да обясни защо DSP работи. Важно е тези, които се занимават с това, добре да разбират от къде идват идеите в DSP. Доста от съществуващата информация за DSP съдържа прекалено много теория и недостатъчно примери. Доста има прекалено много практични примери, но недостатъчно теория, която да поддържа примерите. Надяваме се, да сме намерили правилния баланс.

Примери

Следното са примерни части от книгата.

Том 1: съдържание, индекс Съдържание и индекс за първия том (610 KB).
Том 1: Глава 6 Глава 6. Дисторшън (632 KB).
Том 1: Глава 12 Глава 12. Недискретизираното и дискретизираното преобразуване на Фурие (778 KB).
Том 1: Глава 18 Глава 18. Билинейното преобразуване и преобразуванията на филтрите с неограничени импулсни спектри (IIR) (684 KB).
Том 2: съдържание, индекс Съдържание и индекс за втория том (529 KB).
Том 2: Глава 4 Глава 4. Дисторшън (598 KB).
Том 2: Глава 11 Глава 11. Еквилайзер (563 KB).

Цена

Цената на "Digital Signal Processing for Audio Applications" $12.99 за всеки от томовете.

Мнения

Пишете в нашия форум с предложения, коментари или въпроси за "Digital Signal Processing for Audio Applications".

© 2011 Anton Kamenov. Никоя част от тази публикация не може да се възпроизвежда, пази в каквато и да е система за извличане или да се препраща в каквато и да е форма и по какъвто и да е начин без предварителното писмено позволение на автора.