Акорд с повишена пета

Стандартният мажорен акорд е съставен от основната нота на мажорната гама, третата нота на мажорната гама и петата нота на мажорната гама. В гамата на Ла мажор например тези ноти са Ла, До диез и Ми. Ако вместо петата на мажорната гама използвате повишената пета – тази, която е с един полутон по-висока от петата, ще получите "акорд с повишена пета" (или така нареченото "повишено тризвучие"). Ла акорда с повишена пета например е Ла, До диез, Фа.

Акорда с повишена пета, или така нареченото "повишено тризвучие", се състои от три ноти и при него има два тона (четири полутона) между първата и втората нота и два тона между втората и третата нота.

Може също така да се каже, че този акорд се състои от една мажорна трета (четирите полутона между Ла и До диез в горния пример) и още една мажорна трета (четирите полутона между До диез и Фа в горния пример). С други думи, както по-горе, може да се каже, че този акорд се състои от основната нота, мажорната трета и повишената пета.

Този акорд се означава по няколко начина, като например А5 или А#5, Аaug, или A+ (А е Ла в означенията на запад; "aug" е съкращение на "augmented", което означава "повишен / увеличен").

Акорда с повишена пета се счита за дисонантен (нехармоничен, неблагозвучен) понеже няма точно определена тонална основа. Ла акорда с повишена пета (Aaug) например се състои от Ла, До диез, Фа; До диез акорда с повишена пета (C#aug) се състои от До диез, Фа, Ла; Фа акорда с повишена пета (Faug) се състои от Фа, Ла, До диез. Така че трите акорда Aaug, C#aug, и Faug се състоят от едни и същи ноти. Трудно е да се разбере коя е основната нота на акорда, в коя гама принадлежи този акорд и към каква тоналност се стреми. По тази причина акорда е неблагозвучен.

Акорда с повишена пета не се среща често, тъй като най-често използваните гами (мажорната, натуралната минорна, т.н.) не съдържат три ноти, разстоянията между които са като тези описани по-горе. Една примерна гама, която съдържа акорда с повишена пета е мелодичната възходяща минорна гама. Мелодичната възходяща минорна гама в Ла е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа диез, Сол диез и при тази гама акорда с повишена пета е построен върху До (Caug) и се състои от До, Ми и Сол диез.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.