Мажорен акорд

Един мажорен акорд (или "мажорно тризвучие") е акорд, който се състои от три ноти, като разстоянието между първата и втората нота е четири полутона и разстоянието между втората нота и третата нота е три полутона.

Мажорният акорд върху До например се състои от нотите До, Ми и Сол. Между До и Ми има четири полутона. Между Ми и Сол има три полутона.

Мажорният акорд може да се опише и като акорд, който се състои от мажорната трета и идеалната пета на някаква гама. В мажорната гама в До например, третата нота е Ми. Ми е мажорна трета, защото интервалът между първата нота До и Ми е четири полутона. Петата нота на гамата е Сол. Тя е идеална пета, защото интервалът между първата нота До и Сол е седем полутона.

Примери на гами с мажорни акорди

Следното са примери на това, къде мажорният акорд се получава в често срещани седемтонални гами.

Примери на връзките между мажорния акорд и други акорди от три ноти

Ако втората нота на мажорния акорд се премести с един полутон надолу, ще се получи един минорен акорд (т.е., ако мажорната трета се замени с минорна трета).

Ако третата нота на мажорния акорд се премести с един полутон нагоре, ще се получи един акорд с повишена пета (т.е., ако идеалната пета се замени с повишена пета).

Ако втората нота в мажорния акорд се премести с един полутон нагоре или с два полутона надолу, ще се получи един увиснал акорд (т.е., ако мажорната трета се замени с повишена трета или с понижена трета).

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.