Мелодична възходяща минорна гама

Мелодичната възходяща минорна гама е вторична седемтонална гама, която може да се построи като се използват следните интервали между нотите: 1, ½, 1, 1, 1, 1, ½.

Един пример на мелодичната възходяща минорна гама е До, Ре, Ми бемол, Фа, Сол, Ла, Си. Този пример е показан по-долу в традиционно нотно писмо и в таблатура за китара.

Мелодична възходяща минорна гама в нотно писмо

Мелодична възходяща минорна гама в таблатура за китара

Тази гама е почти същата, като мажорната или йонийска гама, но е с понижена трета (минорна трета, Ми бемол в по-горния пример).

В миналото тази гами е била използвана като минорната гама във възходяща посока заедно с мелодичната низходяща минорна гама в обратна посока. В сегашно време мелодичната низходяща минорна гама, която е същата като натуралната минорна гама, обикновено се използва и в двете посоки.

Ладове на мелодичната възходяща минорна гама

Мелодичната възходяща минорна гама има следните ладове.

 1. Мелодичен възходящ минорен, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, 1, ½ (До, Ре, Ми бемол, Фа, Сол, Ла, Си в примера по-горе).
 2. Фригийски с повишена шеста, с интервали ½, 1, 1, 1, 1, ½, 1 (Ре, Ми бемол, Фа, Сол, Ла, Си, До).
 3. Лидийски с повишена пета, с интервали 1, 1, 1, 1, ½, 1, ½ (Ми бемол, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре).
 4. Лидийски-миксолидийски, с интервали 1, 1, 1, ½, 1, ½, 1 (Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми бемол).
 5. Мажорен-минорен, с интервали 1, 1, ½, 1, ½, 1, 1 (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми бемол, Фа).
 6. Локрийски с повишена втора, с интервали 1, ½, 1, ½, 1, 1, 1 (Ла, Си, До, Ре, Ми бемол, Фа, Сол).
 7. Променен (локрийски с понижена четвърта), с интервали ½, 1, ½, 1, 1, 1, 1 (Си, До, Ре, Ми бемол, Фа, Сол, Ла).

Тризвучия в мелодичната възходяща минорна гама

Мелодичната възходяща минорна гама съдържа следните често срещани акорди от три ноти.

Акорди от четири ноти в мелодичната възходяща минорна гама

Мелодичната възходяща минорна гама съдържа следните често срещани акорди от четири ноти.

 • Върху първата нота: минорен-мажорен септакорд (Cmmaj7 в примера по-горе, който се състои от До, Ми бемол, Сол и Си).
 • Върху втората нота: минорен септакорд (Dmin7 = Ре, Фа, Ла, До).
 • Върху третата нота: мажорен септакорд с повишена пета (Ebmaj7#5 = Ми бемол, Сол, Си, Ре).
 • Върху четвъртата нота: доминантен септакорд (F7 = Фа, Ла, До, Ми бемол).
 • Върху петата нота: доминантен септакорд (G7 = Сол, Си, Ре, Фа) или доминантен септакорд с повишена пета (G7#5 = Сол, Си, Ми бемол, Фа).
 • Върху шестата нота: полупонижен септакорд (Am7b5 = Ла, До, Ми бемол, Сол).
 • Върху седмата нота: полупонижен септакорд (Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла) или доминантен септакорд с повишена пета (B7#5 = Си, Ми бемол, Сол, Ла).

Интервали в мелодичната възходяща минорна гама

Мелодичната възходяща минорна гама използва следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.