Повишена трета

Повишената трета е интервал от пет полутона.

Интервалът между До и Фа например е повишена трета, тъй като съдържа пет полутона.

В по-често срещаните гами, като например стандартните мажорни гами и натурални минорни гами, интервала между първата нота в гамата и третата нота в гамата е равен или на три полутона или на четири полутона. Тези често срещани интервали се наричат съответно минорна трета и мажорна трета. Повишената трета е "повишена", понеже е с един полутон по-голяма от мажорната трета. Повишената трета е "трета", ако е интервал между първата и третата нота в гамата (или, по-общо, между две ноти, между които има една друга нота).

По принцип, повишената трета е равна на идеалната четвърта. И двата интервала се състоят от пет полутона. Като термин обаче повишената трета е интервал между първата и третата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има една друга нота), а идеалната четвърта е интервал между първата и четвъртата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има две други ноти).

Въпреки че повишената трета не се среща толкова често, колкото минорната и мажорната трета, има гами в които този интервал се използва. Енигматичната гама в До например е До, Ре бемол, Ми, Фа диез, Сол диез, Ла диез, Си и интервала между Ре бемол и Фа диез е равен на пет полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.