Енигматична гама

Енигматичната гама е седемтонална гама, която може да се построи със следните интервали между нотите: ½, 1½, 1, 1, 1, ½, ½.

Един пример на тази гама е До, Ре бемол, Ми, Фа диез, Сол диез, Ла диез, Си. Тази гама е показана по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Енигматична гама в нотно писмо

Енигматична гама в таблатура за китара

Когато се използва в обратна посока, енигматичната гама понякога има понижена четвърта степен. Тази гама, като използваме по-горния пример, е До, Си, Ла диез, Сол диез, Фа, Ми, Ре бемол, както е показано по-долу.

Низходяща енигматична гама в нотно писмо

Низходяща енигматична гама в таблатура за китара

Интересното за тази гама е, че е била поставена като музикално предизвикателство в Милано в началото на 1800-те и е гамата използвана от Джузепе Верди в "Аве Мария".

Ладове на енигматичната гама

Енигматичната гама няма често използвани ладове, освен самата гама.

Тризвучия в енигматичната гама

Следните акорди от три ноти могат да бъдат построени с нотите на енигматичната гама.

Акорди от четири ноти в енигматичната гама

Следните септакорди могат да бъдат построени с нотите на енигматичната гама.

 • Върху първата нота: мажорен септакорд с повишена пета (например Cmaj7#5, който се състои от До, Ми, Сол диез, Си) и доминантен септакорд с повишена пета (C7#5 = До, Ми, Сол диез, Ла диез).
 • Върху втората нота: минорен септакорд (Dbmin7 = Ре бемол, Ми, Сол диез, Си) или минорен-мажорен септакорд (Dbmmaj7 = Ре бемол, Ми, Сол диез, До).
 • Върху третата нота: няма често срещани септакорди.
 • Върху четвъртата нота: доминантен септакорд (F#7 = Фа диез, Ла диез, Ре бемол, Ми).
 • Върху петата нота: доминантен септакорд с повишена пета (G#7#5 = Сол диез, До, Ми, Фа диез).
 • Върху шестата нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, A#m7b5 = Ла диез, Ре бемол, Ми, Сол диез).
 • Върху седмата нота: няма често срещани септакорди.

Интервали в енигматичната гама

Енигматичната гама се състои от следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.