Минорна трета

Един интервал от три полутона се нарича минорна трета.

Интервалът между До и Ми бемол например е минорна трета, понеже съдържа три полутона.

В повечето от по-често срещаните гами, като мажорната гама и натуралната минорна гама, интервалът между първата нота в гамата и третата нота в гамата е равен или на три полутона, или на четири полутона. По-малкият от тези два интервала се нарича минорна трета (три полутона), а по-големият се нарича мажорна трета (четири полутона). Тези интервали са "трети", ако са между първата и третата нота в една гама (или, по-общо, между две ноти, между които има една друга нота). По-рядко срещани трети интервали са повишената трета (пет полутона) и понижената трета (два полутона).

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.