Парче поредица от песни (на файл Wave)

Парчето поредица от песни във формата на файла Wave съдържа следната информация.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт (в парчето) Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "plst"
Размер 4 0x04 Размера на парчето поредица от песни (брой байтове) минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера"). Тъй като всеки дял се състои 12 байта, тази стойност е равна също на броя на дяловете умножен по 12
брой на дяловете 4 0x08 Броя на дяловете, които следват
данни различни 0x0C Поредица от дялове

Поредицата от песни е поредица от знакове за встъпване / маркери (виж Парче знак за встъпване (на файл Wave)), които пък сочат към някакви дялове във файла, определят реда на свирене на тези дялове, дължината на всеки дял и броя на повторенията на всеки дял при свиренето.

Всеки дял в поредицата от песни има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в дяла Стойност
идентификация на знака за встъпване 4 0x00 Идентификацията на знака за встъпване / маркера в парчето знак за встъпване
дължина на дяла 4 0x04 Дължината на дяла в брой семпли, които трябва да се изсвирят от знака за встъпване
повторения 4 0x08 Броят на повторенията на дяла при свиренето

Виж също:
Формат на файл Wave

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.