Хармонична минорна гама

Хармоничната минорна гама е седемтонална гама, която може да се построи като се използват следните интервали между нотите: 1, ½, 1, 1, ½, 1½, ½.

Един пример на тази гама е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол диез. Този пример е показан по-долу в традиционно нотно писмо и в таблатура за китара.

Хармонична минорна гама в нотно писмо

Хармонична минорна гама в таблатура за китара

Хармоничната минорна гама е натуралната минорна гама (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол в примера тук), но с повишена седма степен (Сол диез в примера тук).

Петият лад на хармоничната минорна гама използва интервалите ½, 1½, ½, 1, ½, 1, 1 (Ми, Фа, Сол диез, Ла, Си, До, Ре в примера по-горе) и се нарича испанска циганска гама поради това, че се използва във фламенкото. При фламенкото се използва фригийската гама, но се позволява смяна между обикновена и повишена трета степен на фригийската гама и между обикновена и повишена седна степен. Един пример на фригийската гама е Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре и повишената трета Сол диез прави испанската циганска гама.

Ладове на хармоничната минорна гама

Петият лад на хармоничната минорна гама се нарича испанска циганска гама и има интервалите ½, 1½, ½, 1, ½, 1, 1 (Ми, Фа, Сол диез, Ла, Си, До, Ре в примера по-горе).

Тризвучия в хармоничната минорна гама

Следните често срещани акорди от три ноти могат да бъдат построени от нотите на хармоничната минорна гама.

Акорди от четири ноти в хармоничната минорна гама

Следните често срещани септакорди могат да бъдат построени с нотите на хармоничната минорна гама.

 • Върху първата нота: минорен-мажорен септакорд (например Ammaj7, който се състои от Ла, До, Ми, Сол диез).
 • Върху втората нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла) или понижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета и понижена седма, B*7 = Си, Ре, Фа, Сол диез).
 • Върху третата нота: мажорен септакорд с повишена пета (Cmaj7#5 = До, Ми, Сол диез, Си).
 • Върху четвъртата нота: минорен септакорд (Dmin7 = Ре, Фа, Ла, До) полупонижени септакорди (Dm7b5 = Ре, Фа, Сол диез, До и D*7 = Ре, Фа, Сол диез, Си).
 • Върху петата нота: доминантен септакорд (E7 = Ми, Сол диез, Си, Ре) или акорд с повишена пета (E7#5 = Ми, Сол диез, До, Ре).
 • Върху шестата нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми), полупонижен септакорд (F*7 = Фа, Сол диез, Си, Ре) или минорен мажорен септакорд (Fmmaj7 = Фа, Сол диез, До, Ми).
 • Върху седмата нота: полупонижен септакорд (G#*7 = Сол диез, Си, Ре, Фа).

Интервали в хармоничната минорна гама

Хармоничната минорна гама използва следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.