Съобщение Часовник в MIDI

Съобщението "часовник", държи едно MIDI устройство ("роб" от англ. "slave") синхронизирано с едно друго MIDI устройство ("господар" от англ. "master"). "Господарското" MIDI устройство изпраща това съобщение часовник то "заробеното" устройство на редовни интервали и определя точното темпо, като със съобщението казва на заробеното устройство къде е в поредицата от събития MIDI (в смисъл време).

Това съобщение принадлежи на категорията Съобщения за системата в реално време в MIDI.

Съобщението часовник в MIDI се състои от един единствен байт от данни. Този байт е статусния байт и носи стойността 0xF8.

Според протокола MIDI винаги трябва да има 24 пулса в една четвърт нота. Самата дължина на една четвърт нота зависи от други съобщения в MIDI (виж Мета съобщение Определи Темпото в MIDI и Времева резолюция (на файл MIDI)). Следователно, времето между два пулса на часовника в MIDI може да варира и тези пулсове нямат нищо общо с времевия код в MIDI. Също така, честотата на пулсовете на часовника нямат нищо общо с честотата на вътрешните часовници в устройствата MIDI или пък с пулсовете, които определят делта времето за съобщенията MIDI във файловете MIDI.

С 24 пулса на часовника в MIDI за една четвърт нота, "господарското" устройство MIDI изпраща по едно съобщение часовник за всеки пулс. Така, "заробеното" устройство ще знае, че една четвърт нота е минала, след като получи 24 съобщения часовник.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.