Съобщение Натиск на Клавиша в MIDI

Едно събитие в MIDI, което носи съобщението "натиск на клавиша" в MIDI, казва на едно MIDI устройство, че в едно определено време трябва да се упражни натиск върху една нота, подобно на натиска върху клавишите на една клавиатура.

Доста от електронните клавиатури са построени така, че звука на един клавиш се променя / транспонира малко, когато се упражни натиск върху клавиша. Това е подобно на тремолото на електрическите китари.

Това съобщение принадлежи на категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.

Съобщението натиск на клавиша в MIDI се състои от три байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0xA0 и 0xAF. Горната "хапка" на статусния байт е A, което показва, че това е съобщението "натиск на клавиша". Долната "хапка" на статусния байт е между 0 и F (десетична стойност между 0 и 15) и определя един от шестнадесетте канала в MIDI. След статусния байт има два други байтове. Първият байт след статусния байт има стойност между 0x00 и 0x7F (десетична стойност между 0 и 127) и определя нотата, върху която трябва да има натиск. Стойността 0x3C (десетична стойност 60) е нотата средно До. По-високите стойности са по-високите ноти. Вторият байт след статусния байт е силата на натиска, където 0 е най-слаб натиск и 127 е най-силен натиск. Разликата между 0 и 127 зависи от устройството MIDI.

Тъй като съобщението натиск на клавиша в MIDI определя една единствена стойност за натиска, едно устройство MIDI трябва да получи много такива съобщения за да произведе една нота с променящ се натиск.

Как едно съобщение натиск на клавиша звучи зависи от устройството. Със стандарта General MIDI 2, съобщението контролно предназначение в MIDI бе създадено за да направи реакцията на устройствата към съобщението натиск на клавиша и други контроли в MIDI стандартна.

Следното е пример на едно съобщение натиск на клавиша MIDI.

0xA4 0x3F 0x79

Статусният байт 0xA4 показва, че това е съобщение натиск на клавиша за някаква нота на четвъртия канал. Нотата е 0x3F (десетична стойност 63), което е Ре диез над средното До. Силата на натиска е 0x79 (десетична стойност 121).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.