Съобщение Контролно Предназначение в MIDI

Едно събитие в MIDI, което носи съобщението контролно предназначение в MIDI, казва на едно устройство MIDI каква трябва да бъде неговата реакция към контролите в MIDI.

Това е едно универсално ексклузивно съобщение за системата в реално време. Създадено бе със стандарта General MIDI 2 за да направи реакцията към често срещаните контроли в MIDI стандартна, като към съобщението натиск на канала в MIDI.

Както е описано по-долу, съобщението контролно предназначение доставя на устройството MIDI един комплект от параметри и диапазони. Диапазоните казват на устройството какъв трябва да бъде размера на тяхната реакция за определения параметър. Съобщението може например да каже на устройството, че промяната в тоналността при контролата натиск на канала трябва да е един полутон. В съобщението може да има повече от един комплект параметри и диапазони и това съобщение може да има различна дължина.

Видове съобщение контролно предназначение в MIDI

Съобщението е с един от два формата. Първият е следния.

0xF0 0x7F 0xid 0x09 0xnn 0x0c 0xpp 0xrr 0xpp 0xrr … 0xF7

0xF0 казва на устройството MIDI, че това е ексклузивно съобщение за системата. 0x7F показва, че това е едно универсално ексклузивно съобщение за системата в реално време. 0xid е идентификацията на устройството (ако този байт е 0x7F, съобщението ще бъде изпратено на всички устройства). 0x09 е първата субидентификация на съобщението и, в този случай, показва, че това е съобщението контролно предназначение. 0xnn е втората субидентификация на съобщението и може да бъде 0x01 или 0x02, което показва, че това съобщение определя реакцията съответно към контролите натиск на канала или полифоничния натиск на клавиша (само натиска на канала е задължителен в стандарта General MIDI 2). 0x0c е канала в MIDI (от 0x00 до 0x0F, но канала за ритъма не би трябвало да реагира). Двойките 0xpp 0xrr са параметрите и диапазоните. Те са описани по-долу. 0xF7 показва края на съобщението.

Вторият формат на съобщението контролно предназначение е следния.

0xF0 0x7F 0xid 0x09 0x03 0xmm 0x0c 0xpp 0xrr 0xpp 0xrr … 0xF7

Както по-горе, 0xF0 0x7F 0xid казва на устройството MIDI, че това е едно универсално ексклузивно съобщение за системата в реално време с идентификация на устройството, което го получава, 0xid. 0x09 показва, че това е съобщението контролно предназначение. 0x03 показва, че това е съобщението за промяна в една контрола. 0xmm определя контролата и може да има стойност между 0x01 и 0x1F и между 0x40 и 0x5F (виж Съобщение Контрола в MIDI). 0x0c е канала в MIDI. Двойките 0xpp 0xrr са параметрите и диапазоните. 0xF7 е края на съобщението.

Двойки за параметрите и диапазоните

Следните параметри и диапазони за контролите се препоръчват в стандарта General MIDI 2 (за двата формата на съобщението по-горе).

Параметър Описание на параметъра Диапазон Описание на параметъра Стойност по подразбиране
0x00 Тоналност 0x28-0x58 -24 до +24 полутона 0x40
0x01 Преход на филтъра 0x00-0x7F -9600 до +9450 цента 0x40
0x02 Амплитуда 0x00-0x7F 0 до (127/64)*100 процента 0x40
0x03 Дълбочина на тоналността на нискочестотното трептене (от англ., low-frequency oscillation или LFO) 0x00-0x7F 0 до 600 цента 0x00
0x04 Дълбочина на филтъра LFO 0x00-0x7F 0 до 2400 цента 0x00
0x05 Дълбочина на амплитудата LFO 0x00-0x7F 0 до 100 процента 0x00

Едно примерно съобщение контролно предназначение

Следното е едно примерно съобщение контролно предназначение в MIDI.

0xF0 0x7F 0x7F 0x09 0x01 0x02 0x00 0x41 0x05 0x10 0xF7

0xF0 0x7F 0x7F показва, че това е универсалното ексклузивно съобщение за системата в реално време, изпратено към всички устройства. 0x09 показва, че това е съобщението контролно предназначение. 0x01 показва, че това е контролата натиск на канала. 0x02 е канала в MIDI. 0x00 е предназначението за тоналността. 0x41 е +1 полутон за предназначението за тоналността. 0x05 е предназначението за дълбочината на амплитудата LFO. 0x10 е диапазона, изпратен към предназначението дълбочина на амплитудата LFO (около 13 процента). 0xF7 е края на съобщението.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.