Стандарт General MIDI 2

Протоколът MIDI описва как устройствата MIDI общуват едно с друго чрез език, хардуер и формати на файловете. General MIDI 2 е стандарт (не протокол), който показва каква част от протокола MIDI едно устройство трябва да знае за да задоволи този стандарт. Той описва колко от езика MIDI това устройство трябва да знае.

General MIDI 2 се появява в 1999 за да замени Стандарт General MIDI 1.

Стандарта General MIDI 2 (англ., "основен MIDI", също така наречен "General MIDI Level 2" или "GM2") е частта от езика MIDI, описана по-долу. Устройствата MIDI, които познават тази част от езика, задоволяват стандарта GM2.

Едно устройство, което задоволява стандарта GM2, спазва следните изисквания за работа.

  • Позволява 32 едновременни ноти, които са 16 мелодични ноти (инструменти) и до два комплекта за перкусия (ударни инструменти) в каналите 9 и 10 (ако броим от 0). (Забележете, че нотите в MIDI се изпращат една след друга, но понеже MIDI изисква скорост от 31.25 Kbaud, т.е. 31,250 символа в секунда, тези символа са все едно изпратени едновременно. Така, това изискване за едновременност всъщност е изискване за скорост).
  • Разбира няколко съобщения контрола: избор на група / банка (груба) (контрола номер 0, ако броим от 0), избор на група / банка (фина) (32), време на портаменто (5), сила на звука в канала (груба) (7, също и в GM1), панорама (груба) (10, също и в GM1), изражение (груба) (11, също и в GM1), педал за задържане 1 (състейн) (64, също и в GM1), портаменто включено/изключено (65), состенуто включено/изключено (66), мек педал включена/изключен (67), звукова контрола 2 (обикновено резонанс на филтъра / тембър / интензивност на хармониците) (71), звукова контрола 3 (време на отпускане) (72), звукова контрола 4 (време на атака) (73), звукова контрола 5 (яркост) (74), звукова контрола 6 (време на затихване) (75), звукова контрола 7 (скорост на вибратото) (76), звукова контрола 8 (дълбочина на вибратото) (77), звукова контрола 9 (забавяне на вибратото) (78), дълбочина на ефект 1 (ниво на изпращането на ривърба) (91) и дълбочина на ефект 3 (ниво на изпращане на хора) (93).
  • Поддържа следните регистрирани параметри: интервал на транспонирането (стойност 0 за контролите 0x64 и 0x65; също и в GM1); фина настройка (стойност 1; също и в GM1); груба настройка (стойност 2; също и в GM1) и дълбочина на вибратото (стойност 5). Разбира контролите за даване на данни (контроли с номера 6 и 38) за определянето на тези регистрирани параметри (както и в GM1).
  • Поддържа следните универсални ексклузивни съобщения за системата: главна сила на звука, главна фина настройка, главна груба настройка, вид на реверберацията (виж Съобщение Контрола за Глобални Параметри в MIDI за настройките на ривърба и хора), вид на хора, скорост на промяна забавянето на хора, дълбочина на забавянето на хора, обратна връзка в хора, изпращане на хора към реверберацията, настройки с контролни предназначения, настройка на гамата/октавата, контроли за инструментите с клавишите, и включване на GM2.

Тъй като GM2 разширява GM1, устройствата GM2 трябва също да задоволят изискванията на GM1, които включват следното.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.