Съобщение Позиция в Песента в MIDI

Съобщението "позиция в песента" казва на едно устройство MIDI да се насочи към някаква позиция в поредицата от MIDI събития и да се подготви за свирене.

Това съобщение принадлежи на категорията от обикновени съобщения за системата в MIDI.

Това съобщение се съостои от три байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетичната стойност 0xF2, което показва, че това е съобщението позиция в песента. След статусния байт има два байта. Тези два байта се комбинират в една 14-битова стойност, която показва позицията в песента, към която устройството трябва да се насочи. Най-горният бит на всеки от двата байта не се използва. Стойността за позицията в песента следователно е между 0x0000 и 0x3FFF. Позицията е изразена като броя на шестнадесети ноти, като поредицата от събития в MIDI винаги започва от нула. Така, едно устройство винаги ще се насочи към една шестнадесета нота.

Всяка шестнадесета нота може лесно да се преведе като време, понеже едно устройство ще знае броя на пулсовете в една четвърт нота и дължината на един пулс (виж Времева резолюция (на файл MIDI) за повече информация).

Следното е пример на едно съобщение позиция в песента в MIDI.

0xF2 0x00 0x08

Статусният байт 0xF2 показва, че това е съобщението позиция в песента. 0x00 и 0x08 носят двоичните стойности 00000000 и 00001000 и образуват 14-битовата стойност 00000000001000, което е десетичната стойност 8. 8 шестнадесети ноти са 2 четвърт ноти, но тъй като първата четвърт нота е такт нула, това съобщение кара устройството да се насочи към такт 2.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.