Понижена трета

Понижената трета е един интервал от два полутона.

Интервалът между До и Ре например е понижена трета, тъй като съдържа два полутона.

В доста от по-често срещаните гами, като например стандартните мажорни гами и минорните гами, интервалът между основната нота в гамата и третата нота в гамата е равен или на три полутона или на четири полутона. Тези по-често срещани интервали се наричат съответно минорна трета и мажорна трета. Понижената трета е "понижена", понеже е с един полутон по-малка от по-малкия от тези два по-често срещани интервали (минорната трета). Понижената трета е "трета", ако е интервал между първата и третата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има една друга нота).

Понижената трета по принцип е равна на мажорната втора. И двата интервала съдържат два полутона. Понижената трета обаче се използва за интервала между първата и третата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има една друга нота), а мажорната втора се използва за интервала между първата и втората нота в гамите (или, по-общо, между две съседни ноти).

Въпреки че понижената трета не се среща толкова често, колкото мажорната и минорната трета, има гами, които използват този интервал. Един пример на четвъртия лад на минорната циганска гама е Ре диез, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До и интервалът между Ре диез и Фа е равен на два полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.