Миксионийска гама

Миксионийската гама, също така наречена доминантна бибоп гама, е осемтонална (октатонична) гама, която може да бъде построена като се използват следните интервали между нотите: 1, 1, ½, 1, 1, ½, ½, ½.

Един пример на миксионийската гама е Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Фа диез. Тази гама е показана по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Миксионийска гама в нотно писмо

Миксионийска гама в таблатура за китара

Тази гама се нарича "миксионийска", понеже е смесица от йонийската гама (стандартанта мажорна гама, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа диез в примера по-горе) и миксолидийската гама (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа в примера по-горе).

Тази гама е първия лад на доминантната бибоп гама (самата доминантна бибоп гама) и петия лад на дорийската бибоп гама (или пък четвъртия лад, ако пренебрегнат преходната нота Фа диез; ладът на доминантата бибоп гама, който започва с Фа диез, понякога се определя като седмия лад, а ладът, който започва с Фа се определя като понижения седми лад и така доминантната бибоп гама може да се опише като да има седем ладове, въпреки че е гама от осем ноти).

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.