Йонийска гама

Йонийската гама е първична седемтонална гама, която може да се построи със следните интервали между нотите: 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½.

Един пример на тази гама е До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си. Този пример е показан по-долу в традиционно нотно писмо и в таблатура за китара.

Йонийска гама в нотно писмо

Йонийска гама в таблатура за китара

Йонийската гама е първия лад на стандартната мажорна гама (самата мажорна гама) и третият лад на натуралната минорна гама.

Йонийската гама е "основна / първична" седемтонална гама (heptonia prima), защото интервалите между всеки две съседни ноти са равни или на един, или на два полутона и защото двата интервала от един полутон (между Си и До и между Ми и Фа в примера по-горе) са разпределени възможно най-добре. Ако тръгнем нагоре от интервала от един полутон между Си и До, ще намерим два интервала от по два полутона – между До и Ре и между Ре и Ми – преди да стигнем до другия интервал от един полутон между Ми и Фа. Ако тръгнем в обратната посока от интервала от един полутон между Си и До, ще срещнем три интервала от по два полутона – между Ла и Си, Сол и Ла и Фа и Сол – преди да стигнем пак до другия интервал от един полутон между Ми и Фа.

Ладове на йонийската гама

Следното са ладовете на йонийската гама.

 1. Йонийски или мажорен, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ (До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си в примера по-горе).
 2. Дорийски, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1 (Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До).
 3. Фригийски, с интервали ½, 1, 1, 1, ½, 1, 1 (Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре).
 4. Лидийски, с интервали 1, 1, 1, ½, 1, 1, ½ (Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми).
 5. Миксолидийски, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, ½, 1 (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа).
 6. Еолийски, с интервали 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол).
 7. Локрийски, с интервали ½, 1, 1, ½, 1, 1, 1 (Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла).

Тризвучия в йонийската гама

Следното са често срещани акорди от три ноти, които могат да бъдат построени върху йонийската гама.

Акорди от четири ноти в йонийската гама

Следните септакорди могат да бъдат построени с нотите на йонийската гама.

 • Върху първата нота: мажорен септакорд (Cmaj7 в примера по-горе, състоящ се от До, Ми, Сол и Си).
 • Върху втората нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла).
 • Върху третата нота: минорен септакорд (Emin7 = Ми, Сол, Си, Ре).
 • Върху четвъртата нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми).
 • Върху петата нота: доминантен септакорд (G7 = Сол, Си, Ре, Фа).
 • Върху шестата нота: минорен септакорд (Amin7 = Ла, До, Ми, Сол).
 • Върху седмата нота: минорен септакорд (Dmin7 = Ре, Фа, Ла, До).

Интервали в йонийската гама

Йонийската гама се състои от следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.