Миксолидийска гама

Миксолидийската гама е първична седемтонална (хептатонична) гама, която може да се построи като се използват следните интервали между нотите: 1, 1, ½, 1, 1, ½, 1.

Един пример на тази гама е Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа. Този пример е показан по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Миксолидийска гама в нотно писмо

Миксолидийска гама в таблатура за китара

Миксолидийската гама е петия лад на стандартната мажорна гама или пък седмия лад на натурална минорна гама.

Миксолидийската гама е "основна" (първична) седемтонална гама (heptonia prima), защото интервалите между всеки две съседни ноти са равни или на един полутон или на два полутона и защото двата интервала от по един полутон са разпределени възможно най-добре. Ако започнем от интервала от един полутон между Си и До и тръгнем нагоре, ще намерим два интервала от по два полутона – между До и Ре и между Ре и Ми – преди да стигнем до втория интервал от един полутон между Ми и Фа. Ако тръгнем от интервала от един полутон между Си и До надолу, ще срещнем три интервала от по два полутона – между Ла и Си, Сол и Ла и Фа и Сол – преди да стигнем до другия интервал от един полутон между Ми и Фа.

Ладове на миксолидийската гама

Следното са ладовете на миксолидийската гама.

 1. Миксолидийски, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, ½, 1 (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа в примера по-горе).
 2. Еолийски или натурален минорен, с интервали 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол).
 3. Локрийски, с интервали ½, 1, 1, ½, 1, 1, 1 (Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла).
 4. Йонийски или мажорен, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ (До, Ре, Ми, Фа, сол, Ла, Си).
 5. Дорийски, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1 (Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До).
 6. Фригийски, с интервали ½, 1, 1, 1, ½, 1, 1 (Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре).
 7. Лидийски, с интервали 1, 1, 1, ½, 1, 1, ½ (Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми).

Тризвучия в миксолидийската гама

Следните често срещани акорди от три ноти могат да се построят с нотите на миксолидийската гама.

Акорди от четири ноти в миксолидийската гама

Следните септакорди могат да се построят с нотите на миксолидийската гама.

 • Върху първата нота: доминантен септакорд (G7 в примера по-горе, състоящ се от Сол, Си, Ре и Фа).
 • Върху втората нота: минорен септакорд (Amin7 = Ла, До, Ми, Сол).
 • Върху третата нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла).
 • Върху четвъртата нота: мажорен септакорд (Cmaj7 = До, Ми, Сол, Си).
 • Върху петата нота: минорен септакорд (Dmin7 = Ре, Фа, Ла, До).
 • Върху шестата нота: минорен септакорд (Emin7 = Ми, Сол, Си, Ре).
 • Върху седмата нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми).

Интервали в миксолидийската гама

Миксолидийската гама използва следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.