Бибоп гама

Термина бибоп гама се отнася към една от следните гами: доминантна бибоп гама, дорийска бибоп гама, мажорна бибоп гама, мелодична минорна бибоп гама, хармонична минорна бибоп гама.

Тези гами са:

Мажорна бибоп гама: Мажорната бибоп гама е осемтонална гама, която може да се построи, като се започне със стандартната мажорна гама (йонийската) и се добави една нота между петата и шестата нота в гамата. Стандартната мажорна гама в До например е До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си и съответната мажорна бибоп гама е До, Ре, Ми, Фа, Сол, Сол диез, Ла, Си.

Хармонична минорна бибоп гама: Хармоничната минорна бибоп гама може да се получи, като се прибави една нота между шестата и седмата нота на Хармонична минорна на гама. Хармоничната минорна гама в Ла например е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол диез и съответната хармонична минорна бибоп гама е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Сол диез. Хармоничната минорна бибоп гама следователно е един от ладовете на мажорната бибоп гама.

Мелодична минорна бибоп гама: По същият начин, ако вземем Мелодична възходящаяща минорна гама и добавим една нота между петата и шестата нота в гамата, ще получим мелодичната минорна бибоп гама. Възходящата мелодична минорна гама в Ла например е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа диез, Сол диез и съответната мелодична минорна бибоп гама е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Фа диез, Сол диез.

Дорийска бибоп гама: Дорийската бибоп гама може да се получи, като се добави една нота между третата и четвъртата нота на дорийската гама. Дорийската гама в Ре например е Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До и съответната дорийска бибоп гама е Ре, Ми, Фа, Фа диез, Сол, Ла, Си, До.

Доминантна бибоп гама: Доминантната бибоп гама може да се получи, като се добави една нота между седмата и първата нота на Миксолидийскаата гама. Миксолидийската гама в Сол например е Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа и съответната доминанта бибоп гама е Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Фа диез. Доминантната бибоп гама съответно е един от ладовете на дорийската бибоп гама. Доминантната бибоп гама също така се нарича миксионийска гама.

Причината да се добавят ноти към седемтоналните гами за да се получат гамите бибоп е проста. Всяка от тези гами е построена за да се използва над някакъв акорд. Мажорната бибоп гама например звучи добре ако се свири над мажорни акорди. Вземи акорда До мажор, който се състои от До, Ми, Сол. Ако изсвирите гамата над този акорд, като започнете с До на такт надолу и свирите по една нота на всеки такт надолу всеки такт нагоре, ще изсвирите всяка от трите ноти в акорда на такт надолу. Поради допълнителната нота, ако започнете с До и изсвирите гамата в обратна посока, също ще ударите тези три ноти на такт надолу, което прави гамата приятно звучаща с акорда.

Допълнителните ноти в бибоп гамите се наричат "неакордни" ноти, "нехармонични" ноти, или "преходни" ноти. Една нота е "преходна" ако следва една от нотите в някакъв акорд и, ако гамата продължи в същата посока, ще доведе друга от нотите в този акорд. Ако например вземем мажорната бибоп гама в Д и свирим с един Cadd6 акорд (съдържащ До, Ре, Сол, Ла), преходната нота следва Сол и е следвана от Ла (следователно, мажорната бибоп гама звучи добре над мажорните акорди с добавена шеста).

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.