Фригиолокрийска гама

Фригиолокрийската гама е осемтонална (октатонична) гама, която използва следните интервали между нотите: ½, 1, 1, ½, ½, ½, 1, 1.

Един пример на тази гама е Си, До, Ре, Ми, Фа, Фа диез, Сол, Ла. Този пример е показан по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Фригиолокрийска гама в нотно писмо

Фригиолокрийска гама в таблатура за китара

Тази гама се нарича "фриогиолокрийска", понеже е смесица от фригийската гама (Си, До, Ре, Ми, Фа диез, Сол, Ла в примера по-горе) и локрийската гама (Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла в примера по-горе).

Тази гама е третия лад на миксионийската гама (доминантната бибоп гама) или седмия лад на миксодорийската гама (дорийската бибоп гама) (или пък шестия лад, ако пренебрегнем преходната нота Фа диез; понякога лада на доминантната бибоп гама, който започва с Фа диез, се определя като седмия лад и лада, който започва с Фа, се определя като понижения седми лад и така понякога се счита, че доминантната бибоп гама има седем лада, въпреки че е осемтонална гама).

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.